Iskalnik nepremičnin v lasti DUTB

Aktualno

17

Marec
2020

ZAČASNA PREKINITEV OGLEDOV NEPREMIČNIN V LASTI DUTB

Vlada Republike Slovenije je zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom v Republiki Sloveniji. Prodaja in ogledi nepremičnin v lasti DUTB se zato do preklica NE izvajajo. Preberite več

10

Marec
2020

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP NEPREMIČNINE »DUNAJSKI KRISTALI« v LJUBLJANI – DUTB ID 1854

Predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup nepremičnine »Dunajski kristali« v Ljubljani – DUTB ID 1854 (v nadaljevanju »Vabilo«) sta 2 nepremičnini: a) stolpič S1  - poslovni objekt v III. do IV. gradbeni fazi, v skupni izmeri 2.670 m2, na naslovu Štukljeva cesta 48, 1000 Ljubljana, ki se nahaja na zemljišču ID znak: parcela 1735 618/33, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet S1«), ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, ... Preberite več

10

Marec
2020

JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE NEZAVEZUJČIH PONUDB ZA NAJEM VILA OTOČEC

Predmet razpisa je najem v celoti opremljene in funkcionalne nepremičnine s pripadajočimi zemljišči in sicer: parcela 1460 160/139 v izmeri 4.417 m2 , parcela 1460 246/1 v izmeri 1.650 m2, parcela 1460 255/3 v izmeri 278 m2, parcela 1460 246/4 v izmeri 1.243 m2. DUTB, d.d., je lastnica nepremičnin in opreme do celote (1/1), ki se bo oddala po načelu „videno-oddano“. V naravi gre za hotelsko-gostinski objekt, etažnosti K + P + 2, ki obsega večjo restavracijo v treh prostorih, ... Preberite več

3

Februar
2020

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZAZIDANEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V MARIBORU - DUTB ID 102111

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zazidanega stavbnega zemljišča  v Mariboru – DUTB ID 102111 (v nadaljevanju »Vabilo«) sta nepremičnini:  z ID znakom: parcela 659 286 (ID 3444147) v velikosti 314,00 m2 in parcela 659 287 (ID 4116527) v velikosti 70,00 m2,  ki v naravi predstavlja zemljišče s starejšo stavbo, primerno za odstranitev, v skupni izmeri  384,00 m2, na naslovu Ruška cesta 4, 2000 Maribor, lastništvo do celote (v nadaljevanju ... Preberite več