Iskalnik nepremičnin v lasti DUTB

Aktualno

14

November
2018

ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP POSLOVNE STAVBE NA TRŽAŠKI V MARIBORU

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup Poslovnega objekta v Mariboru – DUTB ID 100197  je nepremičnina - zemljišče z ID znakom: parcela 2713 855/1 v velikosti 8.015 m2, na katerem na kateri stoji del poslovne stavbe z ID št. 2713-110-na naslovu Tržaška cesta 23, 2000 Maribor, stavba ni etažirana in ni vpisana v zemljiški kataster, del v skupni površini 8.126 m2.  Prodajalec bo obravnaval izključno vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe ... Preberite več

12

November
2018

Zanimive in ugodne nepremičnine za mlade družine

V zadnjem letu je po spremembah na nepremičninskem trgu na voljo vedno več nadstandardnih stanovanj, primanjkuje pa stanovanj za mlade družine. Stanovanj, katerih cene bi se gibale pod cenami t. i. nadstandardnih stanovanj. Za vas smo poiskali zanimive in ugodne nepremičnine, ki bi lahko predstavljale rešitev stanovanjskega problema prav za mlade družine.   V Mariboru se na odlični lokaciji v bližini centra mesta nahaja štirisobno v novejšem večstanovanjskem objektu. ... Preberite več

8

November
2018

ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP KOMPLETA ZEMLJIŠČ NA PARMOVI ULICI V LJUBLJANI

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup kompleta zemljišč na Parmovi ulici v Ljubljani – DUTB ID 100031 so nepremičnine -  32 v večini zazidanih stavbnih zemljišč, skupne površine 13.151 m2, na katerih v naravi stoji več starejših poslovnih objektov, primernih za rušenje, na naslovu Parmova ulica in Kurilniška ulica v Ljubljani, s parcelnimi številkami katerih ID znaki se nahajajo v pripetem vabilu. Prodajalec bo obravnaval izključno vsebinsko ... Preberite več

23

Oktober
2018

ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP 3-SOBNEGA STANOVANJA V BREŽICAH

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup 3 - sobnega stanovanja v Brežicah – je nepremičnina: - neopremljeno 3 - sobno stanovanje z ID znakom del stavbe 1299-232-111 (5727973), v izmeri 116,5 m2, v 3. etaži s pomožnim prostorom in garažnim mestom v 1. etaži, na naslovu Ulica Stanka Škalerja 29, Brežice, v etažirani in v zemljiški kataster vpisani stavbi letnik 2006. Prodajalec bo obravnaval izključno vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe ... Preberite več