Iskalnik nepremičnin v lasti DUTB

Aktualno

23

Oktober
2018

ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP 3-SOBNEGA STANOVANJA V BREŽICAH

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup 3 - sobnega stanovanja v Brežicah – je nepremičnina: - neopremljeno 3 - sobno stanovanje z ID znakom del stavbe 1299-232-111 (5727973), v izmeri 116,5 m2, v 3. etaži s pomožnim prostorom in garažnim mestom v 1. etaži, na naslovu Ulica Stanka Škalerja 29, Brežice, v etažirani in v zemljiški kataster vpisani stavbi letnik 2006. Prodajalec bo obravnaval izključno vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe ... Preberite več

3

Oktober
2018

Nova aktualna brošura DUTB - REAL ESTATE INVESTMENT OPPORTUNITIES

DUTB Brošura 2018 Portfelj DUTB sestavljajo 270 lastniških nepremičnin, vrednih 199 milijonov EUR in 1,081 nepremičnin zastavljena kot zavarovanje, vredna 626 mio EUR [september 2018]. V mesecu oktobru smo izdali novo brošuro, ki zajema portfelj iz: stanovanjskih nepremičnin poslovnih nepremičnin zemljišč turističnih nepremičnin v državah Slovenije, Hrvaške, Srbije in Bolgarije.   Več o sami ponudbi si lahko preberete dokument iz spodnje povezave. Preberite več

1

Oktober
2018

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe MTB d.o.o.-v stečaju in nepremičnine v središču Maribora

​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe družbe MTB d.o.o. - v stečaju, matična številka 5771161000, davčna številka SI 41095995, Meljska cesta 36, 2000 Maribor in nepremičnin v lasti Prodajalca. Postopek prodaje terjatev in nepremičnin (v ... Preberite več

1

Oktober
2018

ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP "KOMPLETA 163 PARKIRNIH PROSTOROV V GARAŽI KOMPLEKSA CELOVŠKI DVORI V LJUBLJANI" ZA NAMEN VZPOSTAVITVE JAVNE PARKIRNE HIŠE

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup »kompleta 163 parkirnih prostorov v garaži kompleksa Celovški dvori v Ljubljani« za namen vzpostavitve javne parkirne hiše so nepremičnine – 163 posameznih delov stavbe, v etažni lastnini, ki se nahajalo v 3. etaži stavbe ID št. 1739-6767, v delu garaže za obiskovalce, v skupni izmeri 2.315,3 m2, katerih ID znaki se nahajajo v pripetem Vabilu. Prodajalec bo obravnaval izključno vsebinsko in formalno popolne ... Preberite več