Iskalnik nepremičnin v lasti DUTB

Zemljišče Karlovško predmestje, Ljubljana

Uršičev Štradon

Osnovni podatki

RE ID 207
Posredovanje: prodaja
namembnost: Zemljišče Karlovško predmestje, Ljubljana
Naslov: Uršičev Štradon
Skupna površina zemljišč: 11.834,00 m²
ostalo: k.o. 1695--
Parcelna številka: 1695-350/111-0,1695-352/3-0

Zemljevid lokacije

Nezazidano večinoma stavbno zemljišče v skupni izmeri 11.834 m2 se nahaja v Ljubljani, v neposredni bližini priljubljene sprehajalne poti - Pot spomina in tovarištva. V prodaji je lastniški delež do ½. Zemljišča glede na njihovo namensko rabo predstavljajo stanovanjske površine (9.168 m2) in zelene površine - parki (2.666 m2). Parceli spadata v EUP RN-458: ZPp-parki, faktor zelenih površin 0,7, višina objektov do 5m (parc. št. 352/3); RN-348: ZPp-parki, faktor zelenih površin 0,7, višina objektov do 5m, v območju je treba urediti javno otroško igrišče (parc. št. 350/111); RN-347: SSsv-splošne večstanovanjske površine, faktor izrabe 0,5, višina objektov do P+2 za večstan. zgradbe, do P+3 zgolj kot prostorski poudarki, oznaka tipa objekta V-visoka prostostoječa stavba, faktor odprtih bivalnih površin za stan. stavbe 0,3, faktor zelenih površin za nestan. stavbe 0,25 (parc. št. 350/111, 352/3); V območju je treba umestiti pretežni del objektov za družbene, storitvene in trgovske dejavnosti, namenjene zadovoljevanju potreb OPPN Ilovica. V območju je treba zgraditi dom za starejše do 150 oskrbovancev.

Za območje je potreben sprejem OPPN 84: Ilovica.

Cena predmetne nepremičnine je po dogovoru.

Ljubljana - ena najhitreje razvijajočih se evropskih prestolnic
Ljubljana je glavno in največje mesto Slovenije, s skoraj 300.000 prebivalci. Prepoznavna je zaradi svoje bogate zgodovine, živahnega mestnega utripa, odličnega razmerja med urbanimi in zelenimi površinami ter visokega življenjskega standarda. V zadnjih nekaj letih postala zelo priljubljena turistična destinacija. V Ljubljani deluje več kot 40.000 podjetij, ki ustvarijo več kot 25% slovenskega BDP-ja. Izobraženost prebivalstva, zaposlitveni potencial, višina povprečne plače in razvojne možnosti so precej nad slovenskim povprečjem. Mesto ima izjemno strateško lego. Leži na presečišču glavnih tranzicijskih poti, ki povezujejo severno in zahodno Evropo z vzhodno Evropo in Balkanom. (vir: www.stat.si, www.ljubljana.si)

Osrednjeslovenska regija velja  za središče Slovenije. Regija spada med najbolj poseljeno in po številu prebivalcev največjo statistično regijo v Sloveniji. Poleg ugodne lege sta njeni pomembni prednosti dobra prometna povezava in dejstvo, da se v regiji nahaja glavno mesto Slovenije. Regija velja za gospodarsko najbolj razvito, saj proizvede nekaj več kot tretjino celotnega slovenskega BDP-ja, od tega več kot tri četrtine v storitvenih dejavnostih.

Vas zanima nakup nepremičnine?

V kolikor se zanimate za nakup/najem vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. Prosimo vas tudi, da se seznanite z našimi splošnimi pogoji.

Miha Perme

DUTB, d.d.
telefon:
01/ 42 93 483
mobitel:
031 354 033

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje