Partizanska cesta, Sežana

Zemljišče TRIKOTNIK v Sežani

RE ID 1155
Posredovanje: prodaja
Prodajna cena: 805.050,00 € + pripadajoči davek
vrsta objekta: Zemljišče TRIKOTNIK v Sežani
Naslov: Partizanska cesta, Sežana
Skupna površina zemljišč: 16.097,00 m²
ostalo: k.o. 2455--
Parcelna številka: 4212/126, 4212/127, 4212/699, 4212/136, 4340/1, 4341

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Nepozidana stavbna zemljišča (6 parcel) med avtocesto Fernetiči – Sežana in Partizansko cesto v Sežani, v bližini tovornega terminala.

  • Osnovna namenska raba - stavbna zemljišča
  • Podrobna namenska raba - Zemljišča z oznako BD - površine drugih območij (npr. trgovski centri, sejmišča, ...)
  • Nahajajo se deloma v območju urejanja z oznako SŽ - 21 (parc. št. 4212/126, 4212/699 in 4212/127, vse k.o. 2455) in deloma v območju SŽ - 22 (parc. št. 4212/136, 4340/1 in 4341, vse k.o. 2455).

Zemljiško knjižni ID:

  • ID 2455 4212/126 s površino 1.367 m2
  • ID 2455 4212/127 s površino 2.426 m2
  • ID 2455 4212/699 s površino 9.729 m2
  • ID 2455 4212/136 s površino 1.636 m2
  • ID 2455 4340/1 s površino 525 m2
  • ID 2455 4341 s površino 414 m2


Na tem območju je predviden OPPN.

Spodbudno mikro okolje
Zemljišče TRIKOTNIK v Sežani se nahaja med avtocesto Fernetiči - Sežana, Partizansko cesto - lokalno cesto, ki pelje iz Sežane proti mejnemu prehodu Fernetiči oziroma tovornim terminalom ter cesto, ki povezuje Sežano s priključkom na AC Sežana Zahod

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. Prosimo vas tudi, da se seznanite z našimi splošnimi pogoji.

Andrej Filipič

telefon:
+386 14 29 34 79
e-mail:
andrej.filipic@dutb.eu

S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

RE ID 5022
RE ID 6215-016
Neto tlorisna površina stavb: 2.771,00 m2
lokacija: Center
RE ID 1974
lokacija: Velenje
Prodajna cena: 62.900,00 €