DUTB prodala poslovno-stanovanjsko sosesko Mengeš

Sreda, 16. november 2016

DUTB prodala poslovno-stanovanjsko sosesko Mengeš

DUTB je konec oktobra 2016 kot celoto prodala poslovno-stanovanjsko sosesko Mengeš. Gre za kompleks z 80 stanovanji, večjim in manjšimi trgovskimi prostori ter podzemno garažo. V okviru objekta se nahaja tudi starejši objekt, t. i. Kančeva hiša. V skladu z določili pogodbe bo ime kupca znano po vpisu lastninske pravice v Zemljiško knjigo, kar bo ob izpolnitvi vseh pogojev prodaje predvidoma v roku dveh mesecev.

Novo zgrajen poslovno-stanovanjski kompleks z odlično lokacijo v središču mesta Mengeš je dokončan do IV. gradbene faze. Sestavlja ga 80 različno velikih stanovanj ter en večji in pet manjših trgovskih prostorov. H kompleksu spada še starejši, delno porušen objekt Kančeva hiša, namenjen za stanovanjsko-poslovni razvoj. V podzemni garažni hiši se nahaja 178 urejenih parkirnih mest.

Poslovno-stanovanjska soseska Mengeš je bila po nekaj neuspelih dražbah decembra 2015 prenesena na DUTB kot tako imenovano neunovčljivo premoženje. DUTB je v strategiji upravljanja tega premoženja ocenila, da je najprimernejši prodajni pristop, da sosesko z dobro lego v središči mesta Mengeš proda kot celoto, najprej preko nezavezujočega in nato preko zavezujočega zbiranja ponudb. DUTB je prejela več nezavezujočih in zavezujočih ponudb ter prodajni postopek uspešno zaključila s podpisom pogodbe 28. oktobra 2016. Še preden je dobila novega lastnika, si je DUTB prizadevala, da bi soseska zaživela kar se da hitro, zato je izvajala nekatere razvojne aktivnosti, ki so prinesle ne le dodano vrednost novemu lastniku in prebivalcem občine Mengeš temveč tudi višje poplačilo.

Podjetje