ELEKTRONSKA JAVNA DRAŽBA ZA APARTMAJE V MOJSTRANI

Petek, 17. avgust 2018

ELEKTRONSKA JAVNA DRAŽBA ZA APARTMAJE V MOJSTRANI

VABILO NA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO, ŠT. 7-2018 - DUTB ID 5178

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe št. 7-2018 za prodajo posameznega dela v etažiranem, turistično-apartmajskem objektu v Mojstrani na naslovu Triglavska cesta 39, 4281 Mojstrana (v nadaljevanju »Objava«) so nepremičnine - deli stavbe z ID znakom:

 • del stavbe 2171-1722-6 (ID 5954859), ki v naravi predstavlja apartma z oznako C-3 z neto tlorisno površino 72,59 m2 (od tega uporabna površina dela stavbe 46,91 m2 in shramba 16,49 m2), kateremu pripada izključna uporaba dveh parkirnih mest (št.1 in 2), do celote.
 • del stavbe 2171-1722-1 (ID 5954854), ki v naravi predstavlja apartma z oznako B-1 z neto tlorisno površino 119,17 m2 (od tega uporabna površina dela stavbe 52,78 m2, shramba 13,34 m2 in odprta terasa 53,05 m2), kateremu pripada izključna uporaba dveh parkirnih mest (št. 7 in 8) in dodatnega atrija T2 z neto površino 12,37 m2, do celote;
 • del stavbe 2171-1722-3 (ID 5954856), ki v naravi predstavlja apartma z oznako B-3 z neto tlorisno površino 72,59 m2 (od tega uporabna površina dela stavbe 46,91 m2 in shramba 16,49 m2), kateremu pripada izključna uporaba dveh parkirnih mest (št.17 in 18), do celote;

ki v naravi predstavljajo 3 apartmaje na naslovu Triglavska cesta 39, 4281 Mojstrana (v nadaljevanju se navajajo tudi kot »Predmeti Prodaje«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

 

Datum dražbe

Elektronska javna dražba za posamezne dele bo potekala: dne 06.09.2018, z začetkom ob 10:00 uri (urnik posameznih dražb v PDF dokumentu v priponki).

 

Kako poteka elektronska dražba

 

PRED DRAŽBO

 1. Za rezervacijo ogleda Predmeta Prodaje pokličite na telefonsko številko 01 42 93 463 ali pišite na E: edo.becic@dutb.eu.
 2. Na spletni strani https://nepremicnine.dutb.eu/prodaja/pocitniski_objekt.v9/oglas3137020.html?sort=vdesc#cnta še enkrat preglejte ponudbo nepremičnin - apartmaji v Mojstrani.
 3. Za enoto, ki jo nameravate dražiti, do 3. septembra do 15. ure vplačajte varščino v višini 5.000,00 EUR.
 4. Na spletni strani https://dutb.edrazbe.si/ do 03. septembra 2018  do 23:59 izpolnite prijavni obrazec, obrazcu ne pozabite pripeti potrdila o plačani varščini/varščinah.
 5. Najkasneje do 5. septembra 2018  do 12. ure boste na vaš e-naslov prejeli t. i. žeton/žetone (enoznačni identifikator za sodelovanje).
 6. Če žetone ne prejmete do zgoraj omenjenega roka, preveriti mapo Neželena e-pošta. V primeru, da žetona ne prejmete, pokličite tehnično podporo na številko 0590 75 608 ali pišite na podpora@praetor.si.
 7. Na spletnih straneh https://nepremicnine.dutb.eu/prodaja/pocitniski_objekt.v9/oglas3137020.html?sort=vdesc#cnta in https://dutb.edrazbe.si/ in https://dutb.edrazbe.si/ preverite terminski plan dražbe.

 Dražba bo 6.9.2018 z začetkom ob 10:00 uri z naslednjim vrstnim redom:

 • del stavbe 2171-1722-6 (ID 5954859), ki v naravi predstavlja apartma C-3: dne 06.09.2018, z začetkom ob 10:00 uri;
 • del stavbe 2171-1722-1 (ID 5954854), ki v naravi predstavlja apartma B-1: dne 06.09.2018, z začetkom ob 10:30 uri;
 • del stavbe 2171-1722-3 (ID 5954856), ki v naravi predstavlja apartma B-3: dne 06.09.2018, z začetkom ob 11:00 uri.

 

NA DAN DRAŽBE

 1. Termin dražbe je točno določen vnaprej, za želen posamezni del boste dražili lahko v časovnem okvirju, ki je namenjen dražbi izbranega posameznega dela.
 2. Na dražbo se prijavite z žetonom, ki ste ga prejeli na vaš e-naslov. Prijavite se lahko na spletni strani https://dutb.edrazbe.si/ ali prek mobilnih aplikacij za Android, (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.phonegap.edrazbe) in iOS (https://itunes.apple.com/ua/app/edra%C5%BEbe/id987918413?mt=8) pametne telefone.
 3. Dražba bo potekala 10 minut; nepremičnino lahko dražite le med potekom dražbe. Ta se podaljša za dodatno minuto, če kateri od dražiteljev v dražbi v zadnji minuti dražbe dvigne ceno, vendar za največ 10 minut.
 4. Začetna cena za posamezno enoto je za minimalni korak draženja nižja od izklicne cene. Dražba bo štela za uspešno, če bo vsaj en ponudnik potrdil izklicno ceno – brez klika na gumb Draži dražba ne more biti uspešna.
 5. Takoj po izvedeni dražbi se bo ponudniku na ekranu izpisal zapisnik o poteku dražbe. Ponudnik lahko zapisnik kasneje kadarkoli še enkrat pregleda z vpisom žetona na spletni povezavi https://dutb.edrazbe.si/.

 

PO DRAŽBI

 1. V roku 5 delovnih dni od zaključka dražbe boste dražitelji po e-pošti prejeli poročilo o izvedeni dražbi in odločitev DUTB o izbranem dražitelju.
 2. Sledi podpis pogodbe z izbranim dražiteljem.
 3. Neuspešnim dražiteljem se plačana varščina ali varščine v roku sedmih (7) delovnih dni po podpisu pogodbe z izbranim dražiteljem vrne na račun v prijavi (brez obresti).

 

Oglejte si predstavitev apartmajev v Mojstrani

 

 

 

 

Podjetje