Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za nepremičnine na Mariborskem Pohorju

Sreda, 14. marec 2018

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za nepremičnine na Mariborskem Pohorju

PwC kot samostojni finančni svetovalec sodeluje z DUTB pri prodaji celotnega premoženja nepremičninskega portfelja v okviru odprtega, preglednega, nepogojnega in nediskriminatornega prodajnega postopka.

 

Portfelj nepremičnin se nahaja na Pohorju in je sestavljen iz:

  • Hotel Arena**** (39 sob in wellness) in prizidek Arena*** (starejši del hotela, 20 sob), ki uporablja iste skupne objekte in 14.400 m2 zunanjih površin glavnega hotela Arena z informativno ceno 3mio.
  • Wellness in Hotel Bolfenk**** z apartmaji (20 sob in 12 apartmajev) z informativno ceno 1,2mio.
  • Hotel Videc*** z apartmaji (28 hotelskih sob in 11 apartmajev) ter dodatnih 18.672 m2 zunanjih površin z informativno ceno 1mio.
  • Apartmajski objekt “Pohorske Terase” (30 apartmajev) z informativno ceno 1,49mio.

Namera DUTB je odprodati celoten delež v namenski družbi oz. SPV-ju (DUP Pohorje d.o.o.), torej celoto, kljub temu bo DUTB upoštevala želje zainteresiranih kupcev glede sredstev, ki bi jih želeli prenesti na SPV. Omejitev velja zgolj za ločen nakup Hotela Arena, ki ga je možno kupiti v samo kompletu s Hotelom Videc ter Bolfenk ali po ločeni uspešni prodaji Hotela Videc in Hotela Bolfenk.

Zainteresirane kupce DUTB poziva, da izkazan interes pošljejo prek elektronske pošte.

Po prejemu izkazanega interesa bodo investitorji prejeli v podpisu Sporazum o nerazkrivanju podatkov (NDA).

 

Indikativno bodo morale biti zavezujoče ponudbe predložene najkasneje do 30. marca 2018 do 12. ure.

Zavezujoča ponudba mora vsebovati vsaj naslednje informacije: identifikacijo zainteresiranih subjektov ali skupin, izjavo o nameri za prevzem 100 % lastniškega deleža SPV (DUTB bo upoštevala želje potencialnih kupcev glede izbranih nepremičnin, ki bodo prenešene na namensko družbo), ponudbeno ceno, predvideno financiranje transakcije in predvideni časovni okvir nakupa potencialnega kupca (cilj DUTB je zaključiti prodajo do konca drugega četrtletja 2018).

 

Podpisan izkaz interesa in zavezujoča ponudba (zadošča elektronska kopija) mora biti poslan na: 

  • Franci Tusek: franci.tusek@pwc.com
  • Edo Bečić: edo.becic@dutb.eu

v kopiji za Dominika Denifl: project.pohorje@at.pwc.com

Morebitna vprašanja naslovite na: Franci Tušek ali Edo Bečić.

 

Pravno obvestilo:

Niti to obvestilo niti razkritje zaupnih informacij zainteresirani stranki, ne predstavlja oz. ga ni mogoče uporabiti za kakršnokoli ponudbo za prodajo ali ponudbo za vpis oz. nakup vrednostnih papirjev s strani katerekoli osebe v katerikoli jurisdikciji ali pod katerimikoli pogoji, kjer je takšna ponudba ali prodaja nezakonita. V določenih jurisdikcijah lahko posredovanje vabila omejujejo predpisi, prejemniki pa so se dolžni seznaniti z veljavnimi zakonskimi ali regulativnimi zahtevami v zvezi z distribucijo ali posedovanjem tega vabila in jih upoštevati. Niti DUTB niti PwC ali povezana podjetja, direktorji, uradniki, zaposleni, svetovalci ali agenti ("povezane stranke") ne sprejemajo nobene odgovornosti katerekoli osebe v zvezi z distribucijo ali posedovanjem tega vabila v katerikoli jurisdikciji. S predložitvijo Izraza interesa zainteresirana stranka potrjuje, da lahko prejme informacije v zvezi s tem (ali ki jih prejme v naslednji fazi) brez kršitve katerihkoli neizpolnjenih zahtev glede registracije ali drugih veljavnih pravnih oz. regulativnih omejitev v jurisdikcijah, kjer le-ta posluje.

PwC deluje izključno za DUTB in za nikogar drugega v povezavi s Transakcijo. PwC prav tako ni dolžan nikomur drugemu kot le DUTB zagotoviti varstva, ki ga priznava svojim strankam za zagotavljanje nasvetov v zvezi s Transakcijo ali v zvezi z vsebino tega vabila. DUTB, PwC in njune povezane stranke izrecno določajo, da to vabilo ne podaja nobenega zagotovila ali garancije in izrecno zanikajo kakršnokoli oz. vso odgovornost glede zagotovil in jamstev oz. izjav, vsebovanih v tem vabilu, za vsakega morebitnega kupca.

Podjetje