Javno odpiranje zavezujočih ponudb

Četrtek, 9. september 2021

Javno odpiranje zavezujočih ponudb

 

 

Dne 03.09.2021 ob 23:59:59 uri se je zaključilo zbiranje zavezujočih ponudb za nakup OBJEKTA NA SLOVENSKI ULICI V MARIBORU – DUTB ID 101343, z dne 20.07.2021 (v nadaljevanju »Vabilo«).

Skladno z Vabilom obveščamo, da bomo izvedli javno odpiranje ponudb v sejni sobi v pritličju sedeža družbe DUTB d.d. na Davčni ulici 1 v Ljubljani, dne 14.09.2021 ob 10.00 uri.

Na javnem odpiranju ne bo možno izboljšati ponudbe, pregledala se bo zgolj formalna in vsebinska popolnost prejetih ponudb ter se ugotovila najvišja prejeta ponudbena cena za nakup OBJEKTA NA SLOVENSKI ULICI V MARIBORU – DUTB ID 101343. Popolnost priloženih izjav v okviru postopka poznavanja stranke se bo ugotavljala naknadno. Obveščanje o izbiri najboljšega ponudnika se bo izvedlo v skladu s točko 2.5. Vabila.

Javnega odpiranja se lahko udeleži zakoniti zastopnik ponudnika oziroma pooblaščenec s pooblastilom za zastopanje v postopku tega pravnega posla ponudnikov. Vsak zastopnik/pooblaščenec ponudnika naj s seboj prinese osebni dokument, izpis iz registra družb in pooblastilo za zastopanje. Identifikacija prisotnih oseb se bo izvedla pred odpiranjem ponudb. V primeru dodatnih vprašanj in pojasnil smo vam na voljo

Podjetje