Prodaje prvih 56 stanovanj v Celovških dvorih

Sreda, 19. oktober 2016

Prodaje prvih 56 stanovanj v Celovških dvorih

Z drugim tednom oktobra Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) začenja s prodajo prve lamele stanovanj v soseski Celovški dvori v Ljubljani. Enako kot pri Nokturno bo prodaja prvih 56 stanovanj v začetni fazi potekala po prodajnem pristopu Dnevi odprtih vrat – 45 dni z zbiranjem zavezujočih ponudb. Prodajne cene bodo objavljene tik pred začetkom prodaje na www.celovskidvori.eu. Sodeč po izraženem povpraševanju ter številu obiskov spletnega mesta je zanimanje za nakup stanovanj v Celovških dvorih že pred uradnim pričetkom prodajnega postopka občutno.

DUTB je postala pravnomočna lastnica stanovanj v Celovških dvorih šele konec julija letos. Po prevzemu je poskrbela za manjšo prenovo, temeljito čiščenje in osvežitev stanovanj. 56 stanovanj iz prve lamele bo tako od 14. oktobra 2016 naprej na voljo za prodajo. Objekti Celovških dvorov so v dobrem gradbenem ter obrtniško-instalacijskem stanju. Stanovanja so na kakovostni ravni primerljivih poslovno-stanovanjskih novogradenj, od 6. do 9. nadstropja so nadstandardna - s pametnimi instalacijami, talnim gretjem, ipd. Soseska ima odlične prometne povezave, dovolj pokritih parkirišč, vso potrebno infrastrukturo ter preprost dostop do centra prestolnice. Gre za družinam prijazno sosesko, ki zainteresiranim potencialnim kupcem ponuja dobro razmerje med kakovostjo in ceno.

Prodaja stanovanj po pristopu Dnevi odprtih vrat - 45 dni  z zbiranjem zavezujočih ponudb bo potekala med 14. oktobrom in 29. novembrom 2016. Stanovanja si bo v tem terminu možno ogledati vsak dan med 9. in 17. uro, po dogovoru tudi izven omenjenega časovnega okvirja. Parkiranje v garažah je v terminih ogleda za zainteresirane kupce zagotovljeno. Kupci bodo lahko oddali zavezujoče ponudbe najmanj v višini izhodiščnih prodajnih cen na posebnem obrazcu. Odpiranje ponudb bo komisijsko ob prisotnosti notarja. V primeru, da bosta dva kupca ponudila popolnoma enako ceno, bo izbrana tista ponudba, ki bo oddana prva. DUTB bo v skladu z zakonodajo jamčila za skrite napake. Postopek prodaje bo vodila agencija STOJA Trade d.o.o., ki je bila izbrana z javnim naročilom.

***

Dodatne informacije:

  • Pogoji in navodila za oddajo zavezujočih ponudb bodo objavljeni na spletni strani www.celovskidvori.eu v rubriki Prodaja najkasneje dan pred začetkom ogledov.
  • Potencialni kupci bodo vsa navodila prejeli tudi ob ogledu želenih stanovanj. 
  • Priporočamo predhodno najavo in rezervacijo termina ogleda na telefonski številki: 01/2800-863 ali na elektronski naslov: info@celovskidvori.eu
Podjetje