Soseska Nokturno vabi na ogled prve kupce

Četrtek, 22. september 2016

Soseska Nokturno vabi na ogled prve kupce

S prvim oktobrom bo Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) uradno začela s prodajo stanovanj v objektih A, B in C v naselju Nokturno na brežini Markovec nad Koprom. Investicijsko-vzdrževalna dela na objektih A, B in C so uspešno zaključena. Prodaja prvih 97 stanovanj bo v začetni fazi potekala po prodajnem pristopu Dnevi odprtih vrat – 45 dni in z zbiranjem zavezujočih ponudb. Prodajne cene, oblikovane na osnovi tržnih razmer in primerljive s cenami podobnih stanovanj v regiji, bodo objavljene tik pred začetkom prodaje na www.nokturno.eu. Glede na dosedanji obisk spletne strani, ki je po novem na voljo tudi v štirih tujih jezikovnih različicah, je pričakovati, da bo zanimanje za nakup stanovanj višjega srednjega razreda veliko.

Objekt Nokturno je umeščen v slikovito umirjeno okolje Markovca nad Koprom. Večina stanovanj nudi razgled na morje, zgornja terasna stanovanja imajo predpripravo za zunanje masažne bazene, vsa pa pripadajoče shrambe in parkirna mesta v garažnih prostorih. Objekt je bil pred prodajo osvežen, prenovljena je bila fasada in skupni prostori. Med 97 stanovanji, ki so na voljo za prodajo, je 8 enosobnih, 54 dvosobnih (13 z možnostjo preureditve v trosobna, 26 pa s kabinetom), 35 pa trosobnih (12 s kabinetom).

Prodaja stanovanj po pristopu Dnevi odprtih vrat - 45 dni  z zbiranjem zavezujočih ponudb bo potekala med 1. oktobrom in 15. novembrom 2016. Stanovanja si bo v tem terminu možno ogledati vsak dan, tudi ob nedeljah, med 9. in 18. uro, parkiranje v garažah je v terminih ogleda zagotovljeno. Kupci bodo lahko oddali zavezujoče ponudbe najmanj v višini izhodiščnih prodajnih cen na posebnem obrazcu. Odpiranje ponudb bo komisijsko ob prisotnosti notarja. V primeru, da bosta dva kupca ponudila popolnoma enako ceno, bo izbrana tista ponudba, ki bo oddana prva. DUTB bo v skladu z zakonodajo jamčila za skrite napake. Postopek prodaje bo vodila agencija ABC nepremičnine, d.o.o., ki je bila izbrana z javnim naročilom.

Na podlagi dosedanjega zanimanja je DUTB v tem tednu objavila spletno stran še v angleškem, italijanskem, nemškem in ruskem. Zaradi velikega zanimanja  priporočamo predhodno najavo ogleda.

***

Dodatne informacije:

  • Pogoji in navodila za oddajo zavezujočih ponudb bodo objavljeni na spletni strani www.nokturno.eu v rubriki Prodaja najkasneje dan ped začetkom ogledov. Potencialni kupci bodo skupaj z obrazcem Zavezujoča ponudba za nakup vsa navodila prejeli tudi ob ogledu želenih stanovanj. 
  • Zaradi velikega zanimanja  priporočamo predhodno najavo in rezervacijo termina ogleda na brezplačni telefonski številki: 080 81 18 ali na elektronski naslov: info@nokturno.si.
  • Na spletni strani www.nokturno.eu bo pred začetkom prodaje nameščena aplikacija za GPS navigacijo, ki bo vodila do naselja Nokturno.
  • V naselju bodo usmerjevalne table in osebe usmerjale zainteresirane obiskovalce do parkirišč in sprejemne pisarne.
Podjetje