VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNIN - ZAZIDLJIVA ZEMLJIŠČA V LJUBLJANI - DUTB ID 6215

Ponedeljek, 11. maj 2020

VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNIN - ZAZIDLJIVA ZEMLJIŠČA V LJUBLJANI - DUTB ID 6215

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnin - zazidljiva zemljišča v Ljubljani  – DUTB ID 6215 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znaki:

  • parcela 1722 899/89 (ID 6015552), DUTB ID 6215-019, v velikosti 706 m2,
  • parcela 1722 899/105  (ID 6015555), DUTB ID 6215-020, v velikosti 668 m2,
  • parcela 1722 899/103 (ID 6015495), DUTB ID 6215-016, v velikosti 602 m2,
  • parcela 1722 899/87 (ID 6015458), DUTB ID 6215-018, v velikosti 795 m2,

ki v naravi predstavljajo nepozidana zazidljiva zemljišča v ulici Jožeta Mirtiča v Ljubljani, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izklicne neto cene za vsak posamezen pogodbeni predmet znašajo:

  • parcela 1722 899/89, velikosti 706 m2: 176.500,00 EUR + pripadajoči davek,
  • parcela 1722 899/105, velikosti 668 m2: 167.000,00 EUR + pripadajoči davek.
  • parcela 1722 899/103, velikosti 602 m2:  150.500,00 EUR + pripadajoči davek,
  • parcela 1722 899/87, velikosti 795 m2: 198.750,00 EUR + pripadajoči davek,

Pripadajoči davek bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (22% DDV) in ga bo plačal kupec.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »00-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba zemljišča v Ljubljani - DUTB ID 6215«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 5.000 EUR za pogodbeni predmet (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Varščino za pogodbeni predmet je treba plačati pred oddajo »Prijave na e-dražbo, zemljišča v Ljubljani  – DUTB ID 6215« (v nadaljevanju: Prijava). Ob sami Prijavi je potrebno priložiti potrdilo o plačilu Varščine, kar je bistven pogoj za veljavnost Prijave in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu prodajalca najkasneje do vključno 5.6.2020, kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu prodajalca. 

Z vplačilom Varščine v višini 5.000 EUR dražitelj pridobi pravico draženja za pogodbeni predmet draženja.

E-dražba se bo izvedla v skladu s pravili e-dražbe objavljenimi na spletnem naslovu:  https://dutb.edrazbe.si/sl/Splosni-pogoji. Video navodila za prijavo na posamezno e-dražbo ter za samo draženje so na voljo na spletnem naslovu:  https://dutb.edrazbe.si/.

E-dražba bo potekala na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/.

Ogledi pogodbenih predmetov bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje NIJZ Higienskih priporočil za izvajanje nepremičninskih poslov med epidemijo COVID-19 (https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/nepremicninski_posli.pdf).

 

OGLAS - DUTB ID 6215

JAVNI RAZPISI - DUTB ID 6215

 

Podjetje