VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – POSLOVNIH PROSTOROV BEŽIGRAD – DUTB ID 101376-001

Sreda, 16. september 2020

VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – POSLOVNIH PROSTOROV BEŽIGRAD – DUTB ID 101376-001

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – poslovnih prostorov Bežigrad– DUTB ID 101376-001 so nepremičnine ID znak:

 1. del stavba 2636-1535-25 (ID 6651258), v izmeri 23,90 m2, do celote,
 2. del stavba 2636-1535-26 (ID 6651259), v izmeri 29,60 m2, do celote,
 3. del stavba 2636-1535-27 (ID 6651260), v izmeri 18,90 m2, do celote,
 4. del stavba 2636-1535-28 (ID 6651261), v izmeri 18,90 m2, do celote,
 5. parcela 2636  777/9 (ID 2786157), v izmeri  476,00 m2, 2,25 % solastniški delež v izmeri 10,71 m2,
 6. parcela 2636  777/13 (ID 1989768), v izmeri  434,00 m2, 2,25 % solastniški delež v izmeri 9,76 m2,
 7. parcela 2636 777/16 (ID 2158108), v izmeri 39,00 m2, 2,25 % solastniški delež v izmeri 0,88 m2,
 8. parcela 2636  777/17 (ID 2997916), v izmeri  51,00 m2, 2,25 % solastniški delež v izmeri 1,15 m2,
 9. parcela 2636  777/18 (ID 5013453), v izmeri  159,00 m2, 2,25 % solastniški delež v izmeri 3,58 m2,
 10. parcela 2636 777/19 (ID 1654307), v izmeri  64,00 m2, 2,25 % solastniški delež v izmeri 1,46 m2,
 11. parcela 2636 777/20 (ID 2830379), v izmeri  98,00 m2, 2,25 % solastniški delež v izmeri 2,20 m2

ki v naravi predstavlja štiri (4) neopremljene poslovne prostore v skupni izmeri 91,30 m2, s pripadajočim deležem (225/10000) na sedmih (7) zemljiščih okoli stavbe v skupni izmeri 29,72 m2, na naslovu Kamniška ulica 25, 1000 Ljubljana-Bežigrad (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«) in je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izklicna neto cena za pogodbeni predmet znaša 95.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN oz. 22% DDV z »Izjavo za izbiro obdavčitve prometa z nepremičninami«), ki ga bo plačal kupec.


Na e-dražbo lahko pristopijo dražitelji, ki se bodo najkasneje do 05.10.2020 do 23:59:59 pravilno elektronsko prijavili na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/ – v rubriko »Odprte dražbe«, št. 1376-001.

Dražitelj mora prijavi obvezno pripeti kopijo potrdila o pravočasnem plačilu varščine (v pdf, jpg, tif ali drugem podobnem formatu). Navedeno dokazilo je potrebno priložiti Prijavi v točki 3 Prijave (priponke).


Prodajalec omogoči sodelovanje na e-dražbi tistemu dražitelju, ki:

 • pravilno izpolni obrazec »Prijava na e-dražbo poslovni prostor Bežigrad «;
 • pravočasno plača varščino in priloži potrdilo o plačilu varščine;
 • potrdi izjavo o strinjanju s pravili in pogoji e-dražbe;
 • najkasneje do 05.10.2020 do 23:59:59 ure.

Če bo za pogodbeni predmet draženja Varščino vplačal zgolj en (1) dražitelj, se mora za uspešno pridobitev pogodbenega predmeta draženja v času trajanja e-dražbe prijaviti v informacijski sistem https://dutb.edrazbe.si/ ter vsaj enkrat dražiti.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije predstavniku prodajalca:

 

Edo Bečič,

tel. št. 040-977-235

elektronska pošta edo.becic@dutb.eu

 

in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 02.10.2020.

 

Ogledi pogodbenih predmetov bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje NIJZ Higienskih priporočil za izvajanje nepremičninskih poslov med epidemijo COVID-19 (https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/nepremicninski_posli.pdf).

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

Oglas na spletni strani DUTB

Podjetje