VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO, št. 5-2018 - DUTB ID 1909

Četrtek, 14. junij 2018

VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO, št. 5-2018 - DUTB ID 1909

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup celotnega sklopa nepremičnin - solastniškega gozda v Zgornjem Radvanju (v nadaljevanju »Objava«) so nepremičnine z ID znakom:

 • parcela 677 1212 (ID 5153147) v deležu 568/61288, ki v naravi predstavlja kmetijsko -gozdno in nepozidano stavbno zemljišče s površino 61.288 m2;
 • parcela 677 1217 (ID 1238303) v deležu 18943/57844, ki v naravi predstavlja gozdno zemljišče s površino 28.922 m2;
 • parcela 677 1226 (ID 1387565) v deležu 7634/38518, ki v naravi predstavlja gozdno zemljišče s površino 38.518 m2.

Elektronska javna dražba bo za Predmet prodaje potekala: dne 28.06.2018, z začetkom ob 10:00 uri.

Izklicna cena za Predmet Prodaje znaša 15.000,00 EUR in sicer brez pripadajočega davka, ki bo naveden kasneje v sklenjeni prodajni pogodbi (2% DPN oz. 22% DDV z »Izjavo za izbiro obdavčitve prometa z nepremičninami«  ) in ga bo plačal kupec.

KAKO KUPITI GOZDNO ZEMLJIŠČE ID št. 677 1212, 677 1217 in 677 1226?

PRED DRAŽBO

 1. Do 22.6.2018 si lahko samostojno ogledate zemljišče, za dodatne informacije lahko pokličite na telefonsko številko 040-977-235 ali pišite na E: edo.becic@dutb.eu
 2. Na spletni strani http://nepremicnine.dutb.eu/prodaja/Slovenija.d194/Podravska.r12/zemljisce.v5/prodaja.k1/oglas3134098.html?sort=vdesc še enkrat preglejte ponudbo za zemljišče.
 3. Za sodelovanje na dražbi je potrebno do 22. junija vplačati varščino v višini 1.000 EUR
 4. Na spletni strani https://dutb.edrazbe.si/ do nedelje, 24.06.2018 do 23:59 izpolnite prijavni obrazec, obrazcu ne pozabite pripeti potrdila o plačani varščini.
 5. Najkasneje do 27. junija 2018  do 12.ure boste na vaš e-naslov prejeli t. i. žeton (enoznačni identifikator za sodelovanje).
 6. Če žetone ne prejmete do zgoraj omenjenega roka, preveriti mapo Neželena e-pošta. V primeru, da žetona ne prejmete, pokličite tehnično podporo na številko 0590 75 608 ali pišite na podpora@praetor.si.
 7. Na spletnih straneh http://nepremicnine.dutb.eu/prodaja/Slovenija.d194/Podravska.r12/zemljisce.v5/prodaja.k1/oglas3134098.html?sort=vdesc in https://dutb.edrazbe.si/ preverite terminski plan dražbe. Dražba bo 28.6.2018 z začetkom ob 10.uri.

NA DAN DRAŽBE

 1. Termin dražbe je točno določen vnaprej.
 2. Na dražbo se prijavite z žetonom, ki ste ga prejeli na vaš e-naslov. Prijavite se lahko na spletni strani https://dutb.edrazbe.si/ ali prek mobilnih aplikacij za Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.phonegap.edrazbe) in iOS (https://itunes.apple.com/ua/app/edra%C5%BEbe/id987918413?mt=8) pametne telefone.
 3. Dražba bo potekala 10 minut; nepremičnino lahko dražite le med potekom dražbe. Ta se podaljša za dodatno minuto, če kateri od dražiteljev v dražbi v zadnji minuti dražbe dvigne ceno, vendar za največ 10 minut.
 4. Začetna cena za gozd je za minimalni korak draženja nižja od izklicne cene, torej 14.800,00 EUR. Dražba bo štela za uspešno, če bo vsaj en ponudnik potrdil izklicno ceno – brez klika na gumb Draži dražba ne more biti uspešna.
 5. Takoj po izvedeni dražbi se bo ponudniku na ekranu izpisal zapisnik o poteku dražbe. Ponudnik lahko zapisnik kasneje kadarkoli še enkrat pregleda z vpisom žetona na spletni povezavi https://dutb.edrazbe.si/.

PO DRAŽBI

 1. V roku 5 delovnih dni od zaključka dražbe boste dražitelji po e-pošti prejeli poročilo o izvedeni dražbi in odločitev DUTB o izbranem dražitelju.
 2. Sledi postopek, ki je natančno opredeljen v vabilu na elektronsko dražbo.
 3. Neuspešnim dražiteljem se plačana varščina vrne na račun v prijavi (brez obresti) v roku 15 delovnih dni po podpisu pogodbe z izbranim dražiteljem oz. od pisne izjave Prodajalca, da ne sprejema nobene prejete Ponudbe oz. od pisne izjave Prodajalca, da prekinja postopek prodaje oz. od trenutka obvestila, da je dražba kot neuspešna preklicana oz. najkasneje v roku 30 dni od poteka Razpisnega roka, in sicer na račun dražitelja naveden v e-obrazcu.

 

Podjetje