ZBIRANJE NEZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZAZIDLJIVEGA ZEMLJIŠČA ZA VEČSTANOVANJSKO GRADNJO NA VRHNIKI

Sreda, 12. september 2018

ZBIRANJE NEZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZAZIDLJIVEGA ZEMLJIŠČA ZA VEČSTANOVANJSKO GRADNJO NA VRHNIKI

Vabilo k oddaji nezavezujočih ponudb za nakup "zazidljivega zemljišča na Vrhniki - večstanovanjska gradnja" - DUTB ID 105022

Predmet prodaje v tem Vabilu k oddaji nezavezujočih ponudb za nakup »Zazidljivega zemljišča na Vrhniki – večstanovanjska gradnja – DUTB ID 105022« je nepremičnina: zemljišče z ID znakom 2002-2704/6-0 (ID 1363037), ki v naravi predstavlja zemljišče, ki je skladno s sprejetim OPPN namenjeno večstanovanjski gradnji. Za območje kjer leži nepremičnina, OPPN dopušča gradnjo 8 večstanovanjskih objektov:

  • tlorisne dimenzije objektov 31 x 18,5 m,
  • maksimalna višina objektov: P+3+T,
  • največje dovoljeno število stanovanjskih enot 144,
  • bruto tlorisna površina objektov 21.563 m²,
  • bruto etažna površina objektov 4.588 m²,
  • število parkirnih mest 317.

Po nepremičnini ali neposredno ob njej tečejo vsi potrebni komunalni vodi (elektrika, vodovod, kanalizacija). Nepremičnina ima dostop do javne ceste.

Po podatkih dosegljivih na Geodetski upravi Republike Slovenije je površina nepremičnine enaka 15.613 m2.

Prodajalec bo obravnaval vse ponudbe za nakup nepremičnine, ki jih bo v roku za oddajo nezavezujočih ponudb prejel v fizični obliki na naslov DUTB d.d. (Oddelek Nepremičnine), Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana ali v elektronski obliki na naslov nepremicnine@dutb.eu, pri čemer je obvezno uporabiti obrazec – OBRAZEC ZA ODDAJO NEZAVEZUJOČE PONUDBE ZA NAKUP NEPREMIČNINE (Priloga 1).

Rok za sprejem nezavezujočih ponudb je do vključno 26.10.2018, do 12.00 ure.

 

Spletna povezava do oglasa DUTB

Podjetje