Zbiranje zavezujočih ponudb za nakup celotnega sklopa nepremičnin

Četrtek, 1. marec 2018

Zbiranje zavezujočih ponudb za nakup celotnega sklopa nepremičnin "Bivša taverna in kegljišče s stanovanji", Portorož - DUTB ID 77 in 78

Predmet prodaje objavljenega razpisa z vabilom k oddaji zavezujočih ponudb za nakup celotnega sklopa nepremičnin »Bivša Taverna in kegljišče s stanovanji« so naslednje nepremičnine:

- zemljišče z ID znakom: parcela 2631 5526/2 (ID 4818740), v velikosti 2.564 m2, na katerem stoji večji del stavbe z ID št. 3512, v naravi nestanovanjska stavba v skupni velikosti 2.190 m2, do celote;

- zemljišče z ID znakom: parcela 2631 5526/18 (ID 4147661) v velikosti 274 m2, na katerem stoji manjši del stavbe z ID št. 3512, v naravi nestanovanjska stavba v skupni velikosti 2.190,00 m2, do celote;

- zemljišče z ID znakom: parcela 2631 5526/19 (ID 1292002), v velikosti 36,00 m2, v naravi pozidano zemljišče, do celote;

- stavba z ID znakom: stavba 2631-3527 (ID 5391631), v naravi stanovanjsko – poslovna stavba, etažirana in v zemljiški kataster vpisana stavba, v skupni velikosti 1.088 m2, stoječa na zemljišču z ID znakom: parcela 2631 5526/25 (ID 4738522), do celote;

- zemljišče z ID znakom: parcela 2631 5526/6 (ID 1727897), v velikosti 3.430 m2 (v idealnem deležu 1.715 m2), v naravi dostop in parkirišča, v deležu ½;

- zemljišče z ID znakom: parcela 2631 5526/22 (ID 3744078), v velikosti 12 m2 (v idealnem deležu 6 m2), v naravi funkcionalno zemljišče, v deležu ½.

 

Informativna oglaševana prodajna cena znaša 3.300.000,00 EUR + pripadajoči davek.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 03.04.2018 do 12.00 ure.

 

Povezava do spletnega oglasa DUTB.

Podjetje