Zbiranje zavezujočih ponudb za poslovni prostor na Trdinovi ulici 4 v Ljubljani

Petek, 14. september 2018

Zbiranje zavezujočih ponudb za poslovni prostor na Trdinovi ulici 4 v Ljubljani

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup poslovnih prostorov na Trdinovi ulici 4 v Ljubljani - DUTB ID 1167-003

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup poslovnih prostorov na Trdinovi ulici 4 v Ljubljani - DUTB ID 1167-003 so neopremljeni poslovni prostori z ID št. 1725-279-11, ki v naravi predstavlja pisarne v skupni izmeri 367,20 m2, v 6. nadstropju neetažirane poslovne stavbe stoječe na zemljišču z ID znakom: parcela 1725 2486 na naslovu Trdinova 4, Ljubljana, lastništvo v deležu 599/5000 celote.

Nepremičnina se prodaja po načelu "videno - kupljeno", in sicer brez opreme, ki se trenutno nahaja v pisarni.

Za objekt, v katerem se nahajajo predmetni poslovni prostori je bila pridobljena energetska izkaznica z oznako 2018-86-124-61865 z veljavnostjo do 28.02.2028.

Za poslovni objekt, v katerem se nahajajo predmetni poslovni prostori je bilo izdano:

  • gradbeno dovoljenje, št. 3515-14/2002-440/CP, z dne 05.03.2002, pravnomočno dne 19.03.2002
  • uporabno dovoljenje z dne 09.06.2003 pod opr. št. 3517-101/2002-13-440/CP-SS.

 

Informativna prodajna cena je določena v višini 550.800,00 EUR + pripadajoči davek.  Pripadajoči davek na nepremičnine bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (2% DPN oz. 22% DDV z »Izjavo za izbiro obdavčitve prometa z nepremičninami«) in ga bo plačal kupec.

 

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 05.10.2018 do 12.00 ure.

 

Povezava do spletnega oglasa DUTB

 

 

Podjetje