VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – ZEMLJIŠČE S STAREJŠO HIŠO V CUNDROVCU PRI BREŽICAH – DUTB ID 6112-003

Ponedeljek, 25. julij 2022

VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – ZEMLJIŠČE S STAREJŠO HIŠO V CUNDROVCU PRI BREŽICAH – DUTB ID 6112-003

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – ZEMLJIŠČE S STAREJŠO HIŠO V CUNDROVCU PRI BREŽICAH - DUTB ID 6112-003 (v nadaljevanju »Vabilo«) je nepremičnina z ID znakom:

-              parcela 1283 833/5 (ID 405298) v izmeri 408 m2,

ki v naravi predstavlja zemljišče s starejšo pritlično stanovanjsko stavbo za rušenje, na naslovu Cundrovec 23, Brežice, ID znak stavba 1283 475, neto tlorisne površine 81,50 m2 (GURS podatek), leto izgradnje 1960, brez izvedenih priključkov na komunalno infrastrukturo in brez greznice, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • rok za prijavo do: 10.08.2022 do 23:59:59 ure,
 • datum dražbe: 12.08.2022 ob 13:00 uri
 • izklicna cena: 15.000,00 EUR + pripadajoči davek
 • varščina: 800,00 EUR
 • rok za plačilo varščine: do 10.08.2022
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca: do 11.08.2022
 • korak draženja: 300,00 EUR.
 • Prijava na e-dražbo: https://dutb.edrazbe.si/.
 • Več informacij v Vabilu

 

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 6112-003

Podjetje