Iskalnik nepremičnin v lasti DUTB

3. javna dražba za nepremičnino v Petrovčah

Novo Celje

Osnovni podatki

Era Good - v stečaju
Datum dražbe: 9. oktober 2020
Posredovanje: prodaja
vrsta objekta: 3. javna dražba za nepremičnino v Petrovčah
Naslov: Novo Celje

Zemljevid lokacije

z zviševanjem izklicne cene

Nepremičnina se prodaja kot del paketa v stečajnem postopku dolžnika Era Good d.o.o.-v stečaju.

Nepremičnine ID znak: del stavbe 1001-356-5, del stavbe 1001-356-6, del stavbe 1001-356-7, del stavbe 1001-356-8, del stavbe 1001-356-9, del stavbe 1001-356-10, del stavbe 1001-356-11, del stavbe 1001-356-14, del stavbe 1001-356-16, del stavbe 1001-356-17, del stavbe 1001-356-18, del stavbe 1001-356-19, del stavbe 1001-356-20, del stavbe 1001-356-21, del stavbe 1001-356-23, del stavbe 1001-356-24, del stavbe 1001-356-25, del stavbe 1001-356-26, del stavbe 1001-356-28, del stavbe 1001-356-29, del stavbe 1001-356-30, del stavbe 1001-356-31, del stavbe 1001-356-32, del stavbe 1001-356-33, del stavbe 1001-356-34, del stavbe 1001-356-35, del stavbe 1001-356-36, del stavbe 1001-356-37, del stavbe 1001-356-38, del stavbe 1001-356-39, del stavbe 1001-356-40, del stavbe 1001-356-41, del stavbe 1001-356-42, del stavbe 1001-356-44, del stavbe 1001-356-45, del stavbe 1001-356-46, del stavbe 1001-356-48, del stavbe 1001-356-49, del stavbe 1001-356-50, del stavbe 1001-356-51, del stavbe 1001-356-52, del stavbe 1001-356-53, del stavbe 1001-356-54, vsakega do celote (1/1), ki se nahajajo na naslovu Novo Celje 9, Petrovče.

Nepremičnina predstavlja stavbo, v kateri so poslovni in gostinski prostori ter se nahaja znotraj območja profane stavbe dediščine Dvorec Novo Celje in območja vrtno-arhitekturne dediščine Park dvorca Novo Celje, zato je potrebno za posege pridobiti kulturno varstveno soglasje. Sama stavba nekdanje konjušnice ni varovana kot stavbna dediščina, je pa sestavni del kompleksa dvorca s parkom.

Predmet prodaje v predmetnem prodajnem postopku obsega paket nepremičnin in premičnin stečajnega dolžnika. Izklicna cena za predmet prodaje je 360.000 EUR (in morebitni pripadajoči davek).

Več informacij: upravitelj@tadejvodicar.si

Datoteke

Tadej Vodičar

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje