Iskalnik nepremičnin v lasti DUTB

Nezazidano stavbno zemljišče v Šempetru pri Gorici

Šempeter pri Novi Gorici

Osnovni podatki

RE ID 1557
Posredovanje: prodaja
namembnost: Nezazidano stavbno zemljišče v Šempetru pri Gorici
Naslov: Šempeter pri Novi Gorici
Status nepremičnine: Nezazidano stavbno zemljišče
Skupna površina zemljišč: 36.609,00 m²
Parcelna številka: 2315-130/1, 2315-131/6, 2315-137/2

Zemljevid lokacije

Dne 13.11.2020 se je iztekel rok za oddajo ponudb v postopku zbiranja zavezujočih ponudb. Trenutno je v teku postopek sprejemanja odločitve glede prejetih ponudb, zato do nadaljnjega ne bomo obravnavali prejetih nezavezujočih ponudb.

Nezazidano stavbno zemljišče v Šempetru pri Gorici. Za območje je sprejet OPPN, ki predvideva gradnjo večstanovanjskih, enostanovanjskih in poslovnih objektov. Zemljišče je pravokotne oblike in ima oblikovane terasaste platoje z vmesnimi brežinami. Skupna površina zemljišča znaša 36.609 m2. Dostop do zemljišča je urejen iz lokalne asfaltirane ceste. Na zemljišču se nahaja nekaj dotrajanih objektov primernih za rušenje. Vsa potrebna javna infrastruktura se nahaja v neposredni bliži.

Stranke obveščamo, da si DUTB pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako pa ima DUTB možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zavezujoče zbiranje ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.dutb.eu/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_DUTB/

Datoteke

Mojca Ferfolja

DUTB, d.d.

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje