Iskalnik nepremičnin v lasti DUTB

Zemljišče, Vikrče, Spodnje Pirniče

Vikrče, Spodnje Pirniče

Osnovni podatki

RE ID 2160
Posredovanje: prodaja
Prodajna cena: 939.000,00 € + pripadajoči davek
namembnost: Zemljišče, Vikrče, Spodnje Pirniče
Naslov: Vikrče, Spodnje Pirniče
Skupna površina zemljišč: 24.098,00 m²
Parcelna številka: delež do ½: 1975 1225/1, 1975 1225/3 (po izdajo sklepa o domiku - delež 1/1), 1975 1225/4, 1975 1225/5, 1975 1225/6, 1975 1226/1, 1975 1226/2, 1975 1226/3, 1975 1226/4, 1975 429/1, 1975 429/3, 1975 429/4, 1975 429/5, 1975 429/6, in ostale navedene v opisu

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Zemljevid lokacije

Prodaja deležev zemljišč Vikrče, Spodnje Pirniče

Zemljišča se nahajajo v katastrski občini Spodnje Pirniče. Mikrolokacija kompleksa je med Savo in cesto Pirniče - Tacen. 

Zemljišča skupne površine 49.822 m2, predstavljajo zaključen kompleks v naselju Vikrče, kjer bo po sprejemu OPPN predvidoma možno zgraditi skupaj cca 21 stanovanjskih objektov. Zemljišče je sestavljeno iz 90 posameznih parcel. 

Predmet prodaje so različni deleži zemljišč, ki so v lasti DUTB, kar skupaj (glede na deleže) znaša 24.098 m2.
Za parcelo v deležu do 1/2, ID znak 1975 1225/3 v izmeri 45,50 m2, teče postopek izdaje Sklepa o domiku in bo s tem prodajna površina zemljišča znašala 24.143,31 m2. 

Zemljišča so zelo različnih oblik. Iz GURS prikazov je razvidno, da je parcelacija izvedena na način, da je mogoče urediti cesto in posamezne zaključene celote. Območje se ureja z OPN Občine Medvode, v katerem je za predmetno območje – EUP PI_1486 predpisana izdelava OPPN (razen na robovih na severu, kjer so kmetijska zemljišča), ki še ni izdelan. Zemljišča ležijo na območju stavbnih zemljišč (razen na severnem robu), podrobne namenske rabe SSe-stanovanjske površine, za gradnjo eno in dvostanovanjskih objektov. Preko severo-vzhodnega dela potekata dva daljnovoda (110  kV in 2 x110 kV)  in en manjši 20 kV. Zemljišča ležijo tudi v varovalnem pasu kulturne dediščine Vikrče – Rimskodobno grobišče, zaradi česar bo pred posegi potrebno pridobiti kulturno-varstveno soglasje oziroma mnenje.

Zemljiškoknjižni delež:

- delež do ½: 1975 1225/1, 1975 1225/3 (po izdajo sklepa o domiku - delež 1/1), 1975 1225/4, 1975 1225/5, 1975 1225/6, 1975 1226/1, 1975 1226/2, 1975 1226/3, 1975 1226/4, 1975 429/1, 1975 429/3, 1975 429/4, 1975 429/5, 1975 429/6, 1975 430/10, 1975 430/11, 1975 430/12, 1975 430/13, 1975 430/14, 1975 430/15, 1975 430/16, 1975 430/17, 1975 430/18, 1975 430/19, 1975 430/20, 1975 430/21, 1975 430/22, 1975 430/6, 1975 430/7, 1975 430/8, 1975 430/9, 
- delež do 14005/29637: 1975 461/12, 1975 461/13, 1975 461/14, 1975 461/15, 1975 461/16, 1975 461/17, 1975 461/18, 1975 461/19, 1975 461/20, 1975 461/21, 1975 461/22, 1975 461/23, 1975 461/24, 1975 461/25, 1975 461/26, 1975 461/27, 1975 461/28, 1975 461/29, 1975 461/30, 1975 461/31, 1975 461/32, 1975 461/33, 1975 461/34, 1975 461/35, 1975 461/36, 
- delež do ½: 1975 461/37, 1975 461/38, 1975 461/39, 1975 461/40, 1975 461/41, 1975 461/42, 1975 461/43, 1975 461/44, 1975 461/45, 1975 461/46, 1975 461/47, 1975 461/48, 1975 461/49, 1975 461/50, 
- delež do 14006/29637: 1975 461/51, 1975 461/52, 1975 461/53, 
- delež do 14005/29637: 1975 461/54, 1975 461/55, 1975 461/56, 1975 461/57, 1975 461/58, 1975 461/59, 1975 461/60, 1975 461/61, 1975 461/62, 1975 461/63, 1975 461/64, 
- delež do 14006/29637: 1975 461/65, 1975 461/66, 1975 461/67, 1975 461/68, 1975 461/69, 
- delež do ½: 1975 461/70.

Prodajna pogodba bo vsebovala tudi klasično »Top up« določilo glede nadaljnje prodaje  - plačilo razlike v ceni v primeru prodaje v obdobju 6 mesecev od nakupa. 

V prodajno ceno ni vključen pripadajoči davek. Nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno.

Ogledi nepremičnin
Ogledi predmetnih nepremičnin bodo možni v primeru, če bodo epidemiološke razmere to dopuščale ter upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

V kolikor se zanimate za nakup/najem vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. Prosimo vas tudi, da se seznanite z našimi splošnimi pogoji.

Stranke obveščamo, da si DUTB pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako pa ima DUTB možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zavezujoče zbiranje ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.dutb.eu/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_DUTB/

Meta Šuštaršič

Številka licence: 0095200977

DUTB, d.d.
telefon:
01 42 93 855
mobitel:
030 602 710

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje