Iskalnik nepremičnin v lasti DUTB

Zemljišče Parmova

Parmova ulica, Ljubljana

Osnovni podatki

RE ID 31
Posredovanje: prodaja
Prodajna cena: 4.200.000,00 € + pripadajoči davek
namembnost: Zemljišče Parmova
Naslov: Parmova ulica, Ljubljana
Skupna površina zemljišč: 13.151,00 m²
ostalo: k.o. 2636--
Parcelna številka: 2192/23 2196/14 2196/1 2192/33 2191/3 2196/9 2196/8 2196/4 2191/9 2191/11 2192/41 2192/30 2192/13 2192/45 2196/2 2197/3 2192/14 2192/34 2192/39 2192/16 2196/11 2196/5 2192/42 2192/38 2191/6 2192/22 2196/10 2191/10 2193/5 2196/6 2192/35 2196/3

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Zemljevid lokacije

Zemljišče s sprejetim OPPN v Ljubljani

PREMIUM ZEMLJIŠČE ZA POSLOVNO-STANOVANJSKO GRADNJO V CENTRU LJUBLJANE
Atraktivno zemljišče za poslovno-stanovanjsko gradnjo se nahaja na odlični, tržno zanimivi lokaciji na Parmovi ulici v središču Ljubljani. Zemljišče se nahaja v razvijajočem se delu slovenske prestolnice in predstavlja izredno investicijsko priložnost. Za  zemljišče je sprejet Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN).

Nepremičnine Parmova obsega sklop stavbnih zemljišč za razvoj (cca. 13 tisoč m2) na atraktivni lokaciji praktično v centru Ljubljane. Zemljišča so po namenski rabi označena kot osrednja območja centralnih dejavnosti za visoke prostostoječe stavbe s faktorjem izrabe 3,3 in višino objektov do 52,50 m.

Za širše območje cca. 52 tisoč m2 je sprejet Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN 173: Parmova), ki v prostorski enoti (PE) 1 predvideva izgradnjo poslovno-stanovanjskega kompleksa v 6 večstanovanjskih objektih s skupno 330 stanovanji in skupno BTP 37.000 m2 nad koto terena in 29.500 m2 BTP kletnih etaž.

Predmet prodaje je 32 parcel v k.o. Bežigrad, ki predstavljajo večji del zemljišča za izvedbo predvidene gradnje PE1.

Na zemljišču trenutno stoji več starih poslovnih objektov, ki so primerni za rušenje.

Zemljišče je zelo primerno za potencialne investitorje, ki so zainteresirani za izgradnjo poslovno-stanovanjske soseske v neposredni bližini centra mesta Ljubljana.

Informativna cena
4.200.000 € + DDV

Ljubljana - ena najhitreje razvijajočih se evropskih prestolnic
Ljubljana je glavno in največje mesto Slovenije, s skoraj 300.000 prebivalci. Prepoznavna je zaradi svoje bogate zgodovine, živahnega mestnega utripa, odličnega razmerja med urbanimi in zelenimi površinami ter visokega življenjskega standarda. V zadnjih nekaj letih postala zelo priljubljena turistična destinacija. V Ljubljani deluje več kot 40.000 podjetij, ki ustvarijo več kot 25% slovenskega BDP-ja. Izobraženost prebivalstva, zaposlitveni potencial, višina povprečne plače in razvojne možnosti so precej nad slovenskim povprečjem. Mesto ima izjemno strateško lego. Leži na presečišču glavnih tranzicijskih poti, ki povezujejo severno in zahodno Evropo z vzhodno Evropo in Balkanom. (vir: www.stat.si, www.ljubljana.si)

Osrednjeslovenska regija velja  za središče Slovenije. Regija spada med najbolj poseljeno in po številu prebivalcev največjo statistično regijo v Sloveniji. Poleg ugodne lege sta njeni pomembni prednosti dobra prometna povezava in dejstvo, da se v regiji nahaja glavno mesto Slovenije. Regija velja za gospodarsko najbolj razvito, saj proizvede nekaj več kot tretjino celotnega slovenskega BDP-ja, od tega več kot tri četrtine v storitvenih dejavnostih.

Vas zanima nakup nepremičnine?

V kolikor se zanimate za nakup/najem vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. 

Stranke obveščamo, da si DUTB pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako pa ima DUTB možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.dutb.eu/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_DUTB/

Miha Perme

DUTB, d.d.

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje