Iskalnik nepremičnin v lasti DUTB

Cesta Franceta Prešerna 5

Industrijski kompleks na Jesenicah

RE ID 5103
Posredovanje: prodaja
Prodajna cena: 830.000,00 € + pripadajoči davek
vrsta objekta: Industrijski kompleks na Jesenicah
Naslov: Cesta Franceta Prešerna 5
Neto tlorisna površina stavb: 2.800,90 m²
Skupna površina zemljišč: 13.939,00 m²
ostalo: k.o. 2175 - Jesenice--
Parcelna številka: 591/1, 591/2, 591/3, 592/23, 592/24, 592/26, 592/27, 592/28, 593/1, 594, 596

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Predmet prodaje je 11 komunalno opremljenih zemljišč v skupni izmeri 13.939,00 m2, na katerih stojijo industrijski objekti, večinoma primerni za rušenje. Zemljišča so glede na namensko rabo uvrščena v osrednje območje centralnih dejavnosti, kjer je predvidena izgradnja poslovno-proizvodnih objektov. Skladno z veljavnim OPPN so zemljišča razdeljena na dva dela: severni del (nad povezovalno cesto znotraj območja) kjer je zaradi dotrajanosti predvideno rušenje obstoječih objektov in južni del, kjer je predvidena ohranitev obstoječih objektov. Prometno je območje dostopno po lokalni Prešernovi cesti.

Jesenice – Dobro razvita občina z unikatno geografsko lego
Občina Jesenice se razprostira na skrajnem severozahodu Slovenije, lučaj od Avstrije in Italije. Jesenice so prepoznavne kot železarsko in hokejsko mesto z bogato zgodovino, gostoljubnim temperamentom in neokrnjeno podalpsko pokrajino. V občini živi več kot 21.000 ljudi, ki jim je na voljo vse udobje velikega mesta. Na Jesenicah prevladujejo podjetja v kovinsko predelovalni dejavnosti, trgovina in gradbeništvo ter številna manjša izvozno naravnana predelovalna podjetja. Prednost za stabilnost in razvoj gospodarstva na Jesenicah sta predvsem geografska lega mesta in dobra logistika, saj stojijo na vozlišču med srednjo, zahodno in jugovzhodno Evropo in imajo izjemno močne avtocestne in železniške povezave.
V zadnjih letih se v občini močno razvija turizem, ki temelji na čudoviti, neokrnjeni naravi Triglavskega narodnega parka.

Vas zanima nakup nepremičnine?

V kolikor se zanimate za nakup/najem vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo zavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. Prosimo vas tudi, da se seznanite z našimi splošnimi pogoji.

 

 

 

 

 

Mišo Josip Ivanec

telefon:
+386 14 29 34 88
e-mail:
miso-josip.ivanec@dutb.eu

S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

RE ID 5189
leto izgradnje: 1989
lokacija: Vič Rudnik
RE ID 5189
leto izgradnje: 1989
lokacija: Vič Rudnik
Prodajna cena: 1.400.000,00 €
RE ID 2081-015 in ID 2081-016
Neto tlorisna površina stavb: 800,00 m2
leto izgradnje: 2011
lokacija: Nova Gorica
Prodajna cena: 14,00 € / m² / mesec