Iskalnik nepremičnin v lasti DUTB

Zemljišče s stavbo za rušenje

Cundrovec 23, Brežice

Osnovni podatki

RE ID 6112-003
Posredovanje: prodaja
vrsta objekta: Zemljišče s stavbo za rušenje
Naslov: Cundrovec 23, Brežice
leto izgradnje: 1960
Neto tlorisna površina stavb: 81,50 m²
Skupna površina zemljišč: 408,00 m²
Parcelna številka: k.o.1283 833/5

Zemljevid lokacije

V ZAKLJUČNI FAZI PRODAJE

Predmet prodaje je zemljišče ID znak parcela 1283 833/5 v izmeri 408 m2, s starejšo pritlično stanovanjsko stavbo, zgrajeno leta 1960, neto tlorisne površine 81,50 m2 (vir: GURS podatki), ki se nahaja v novejši stanovanjski soseski Cundrovec, oddaljeni cca 2,5 km od Brežic in cca 5 km od avtocestnega priključka. Nahaja se v prostorski enoti CUN-04, PREN 08, v območju stavbnih zemljišč, s podrobnejšo namensko rabo SK – površine podeželjskega naselja.
Stanovanjska stavba je v zelo slabem stanju, potrebna rušenja in je neprimerna za bivanje. Priključki niso urejeni.  

Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno.

Za izgradnjo stanovanjske soseske Cundrovec je bilo leta 2009 izdano gradbeno dovoljenje. Zgrajenih je bilo pet od šestih enostanovanjskih objektov. Na predmetnem zemljišču s starejšo stanovanjsko stavbo, ki je predvidena za rušenje, je načrtovana gradnja novega objekta tipa B1, v skladu z izdelanim Projektom za izvedbo, etažnosti P+M in z neto tlorisno površino cca 173 m2. 

Stranke obveščamo, da si DUTB pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako pa ima DUTB možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.dutb.eu/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_DUTB/

Datoteke

Meta Šuštaršič

Številka licence: 0095200977

DUTB, d.d.
telefon:
01 42 93 855
mobitel:
030 602 710

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje
SHIFT + A