Iskalnik nepremičnin v lasti DUTB

Zemljišče v Zgornjih Gameljnah

Zgornje Gameljne 20

Osnovni podatki

40-002
Posredovanje: prodaja
namembnost: Zemljišče v Zgornjih Gameljnah
Naslov: Zgornje Gameljne 20
Skupna površina zemljišč: 3.929,00 m²
ostalo: k.o. 1749--
Parcelna številka: 26/4, 26/5, 27, 40/5

Zemljevid lokacije

V ZAKLJUČNI FAZI PRODAJE

Zemljišče na območju bivše tovarne pletenin Rašica Gameljne

Zemljišča na območju tovarniškega kompleksa Rašica. V naravi predstavljajo zelene površine v varovanem območju kulturnega spomenika "RUSKA DAČA". Območje se ureja skladno z restavratorskim načrtom za RUSKO DAČO.

Zgornje Gamljene je manjše naselje 10 km severno od Ljubljane. Ljubljana je glavno mesto Slovenije in z več kot 280.000 prebivalci tudi njeno največje in najpomembnejše gospodarsko središče. Mesto ima izjemno strateško lego, saj skozi tečejo pomembne mednarodne ceste in želežniške povezave. Ljubljana je središče Osrednjeslovenske regije, ki velja za najbolj poseljeno in po številu prebivalcev največjo v Sloveniji. Mednarodno letališče Jožeta Pučnika je oddaljeno 18 km.

Stranke obveščamo, da si DUTB pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako pa ima DUTB možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zavezujoče zbiranje ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.dutb.eu/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_DUTB/

Datoteke

Mišo Josip Ivanec

DUTB, d.d.

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje