Kako kupiti nepremičnino od DUTB ?

DUTB, d.d. (v nadaljevanju DUTB) je eden izmed največjih slovenskih ponudnikov nepremičnin različnih vrst. Seznam nepremičnin je na voljo na  našem spletnem mestu nepremičnine DUTB. Postopki prodaje nepremičnin v lasti DUTB so različni. Kakšen je postopek prodaje za posamezno nepremičnino, je navedeno ob vsakem oglasu nepremičnine.


NAJPOGOSTOJŠI NAČIN PRODAJE: ZBIRANJE NEZAVEZUJOČIH PONUDB
Zbiranje nezavezujočih ponudb za posamezno nepremičnino je najpogostejši način prodaje DUTB nepremičnin in se uporablja povsod, kjer ni naveden drugačen postopek prodaje. Zainteresirani kupci svojo nezavezujočo ponudbo oddate tako, da izpolnite in pošljejo obrazec za zbiranje nezavezujočih ponudb. Obrazec je dostopen med datotekami teh navodil ter ob posameznih oglasih nepremičnin, na vašo željo vam ga lahko posredujemo tudi na vaš elektronski naslov.

Ponudbe za nakup nepremičnin s ceno višjo od 500.000,00 evrov pa morajo vsebovati še naslednje obrazce:

  • izjavo o okoliščinah finančnega odkupa,
  • izjavo o morebitnih dolgovih (obstoječih ali potencialnih) ponudnika do DUTB ter
  • izjavo, da potencialni kupec/investitor ni pravna ali fizična oseba v smislu 13. člena ZUKSB.

Izbran kupec bo pred sprejemom dokončne odločitve o prodaji s strani DUTB moral svojo ponudbo dopolniti s preostalimi potrebnimi KYC in ZPPDFT obrazci, ki so prav-tako dostopni na naši spletni strani.

Nezavezujoče ponudbe lahko pošljete na e-naslov: nepremicnine@dutb.eu ali priporočeno s povratnico na naslov DUTB, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana. DUTB bo v najkrajšem možnem času obravnavala vsako ponudbo posebej.  


ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ALI DRAŽBA
Med postopki prodaje nepremičnin je tudi zbiranje zavezujočih ponudb (ob plačilu varščine) ali (elektronska) dražba.
V teh primerih so na spletnem mestu nepremičnine DUTB in na spletnem mestu DUTB  objavljeni pogoji razpisa oz. dražbe (datum za oddajo ponudb, datum dražbe, višina varščine, izhodiščna cena itd.) ter vse ostale informacije in dokumenti.


TRANSPARENTNI IN STROKOVNO VODENI PRODAJNI POSTOPKI
DUTB je v vseh svojih prodajnih postopkih transparentna, enakovredno in skladno s pravili obravnava vse potencialne kupce nepremičnin. Vsakega kupca, ki se zanima za določeno nepremičnino, vodimo skozi prodajni postopek, od ogleda nepremičnine do končne transakcije.

Kontaktna oseba za vsako posamezno nepremičnino je navedena v oglasu. Postopek prodaje lahko vodi tudi zunanja agencija, s katero je DUTB sklenila pogodbo o posredovanju pri prodaji nepremičnin. 
 


JAMSTVA IN SPREMEMBE PRODAJNEGA POSTOPKA

  • DUTB pri prodaji nepremičnin ne jamči za napake in nepremičnine prodaja po načinu »videno-kupljeno«, razen v primerih, ko je pri posameznem oglasu to navedeno drugače.
  • Informativna (prodajna) cena je okvirna, pri čemer si DUTB pridržuje pravico do sprememb informativne (prodajne) cene v katerikoli fazi oglaševanja oz. postopka prodaje.
  • DUTB ni zavezana sprejeti nobene ponudbe, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja.
  • DUTB si pridržuje pravico kadarkoli in brez pojasnila spremeniti načrtovani potek, korake ali druge elemente postopka, prav tako lahko prekine postopek prodaje oz. pogajanj, za kar ne nosi nobene odgovornosti in ponudniki iz tega naslova ne morejo zoper DUTB uveljavljati nikakršnih zahtevkov.
  • Neuspešni ponudniki imajo pravico vložiti pritožbo. Pritožbo mora biti vložena v roku petih (5) delovnih dni po vročitvi odločitve DUTB (velja tudi obvestilo po e- pošti). Pritožbo je treba vložiti neposredno pri DUTB, po priporočeni pošti s povratnico na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov nepremicnine@dutb.eu. Pritožba mora vsebovati podrobno obrazložitev razlogov za pritožbo. Pritožnik mora navesti ime in naslov vlagatelja, DUTB ID upoštevne nepremičnine, opis domnevno spornih kršitev, dejstva in dokazila o kršitvah. Pritožbo obravnavajo izvršni direktorji DUTB. O sprejeti odločitvi se obvesti pritožnika.

 

SPREMLJAJTE PONUDBO DUTB NEPREMIČNIN
Nepremičnine v last DUTB in s tem v postopek prodaje prihajajo postopoma. Vsem zainteresiranim kupcem priporočamo, da redno spremljate naše spletno mesto in se prijavite na prejemanje mesečnih obvestil o ponudbi naših nepremičnin in aktualnih prodajnih postopkih. Prijava na obveščanje >

 

Prenesi datoteke