Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za nakup zemljišča

Sreda, 28. februar 2018

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za nakup zemljišča "Sveti Anton" pri Kopru - DUTB ID 100844

Predmet prodaje v vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišča »Sveti Anton« pri Kopru - DUTB ID 844 je devet nezazidanih stavbnih zemljišč v skupni izmeri 3.118,00 m2, z ID znaki v nadaljevanju: 

  • parcela 2612 2407/5 (ID 2065393) v izmeri 340 m2,
  • parcela 2612 2407/6 (ID 4753081) v izmeri 340 m2,
  • parcela 2612 2407/7 (ID 5256325) v izmeri 340 m2,
  • parcela 2612 2407/8 (ID 1561757) v izmeri 340 m2,
  • parcela 2612 2407/9 (ID 2570722) v izmeri 396 m2,
  • parcela 2612 2407/10 (ID 2570726) v izmeri 342 m2,
  • parcela 2612 2407/11 (ID 4753077) v izmeri 341 m2,
  • parcela 2612 2407/12 (ID 4082394) v izmeri 340 m2,
  • parcela 2612 2407/13 (ID 2402178) v izmeri 339 m2.

 

Izhodiščna prodajna cena je določena v višini 110.000,00 EUR + pripadajoči davek (splošna stopnja DDV 22%), ponudbe z oddano nižjo ponudbeno ceno pa bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

Rok za sprejem nezavezujočih ponudb je do vključno 16.03.2018 do 16.00 ure.

 

Povezava do spletnega oglasa DUTB.

Podjetje