Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe MTB d.o.o.-v stečaju in nepremičnine v središču Maribora

Ponedeljek, 1. oktober 2018

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe MTB d.o.o.-v stečaju in nepremičnine v središču Maribora

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV IN NEPREMIČNIN - DUTB ID 261

​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe družbe MTB d.o.o. - v stečaju, matična številka 5771161000, davčna številka SI 41095995, Meljska cesta 36, 2000 Maribor in nepremičnin v lasti Prodajalca.

Postopek prodaje terjatev in nepremičnin (v nadaljevanju skupaj: Terjatev in nepremičnine) vodi Prodajalec. V postopku lahko sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe, ki skladno z navedenimi pogoji, kot sledi v nadaljevanju, oddajo ponudbo za odkup terjatev in ki skladno z veljavno zakonodajo Republike Slovenije smejo pridobiti terjatve, ki so predmet tega razpisa. Prodajalec bo obravnavalzavezujoče ponudbe za odkup terjatev in nepremičnine, poslane priporočeno po pošti, v zaprti kuverti ali ovoju na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana z oznako: »NE ODPIRAJ – ZAVEZUJOČA PONUDBA ZA ODKUP TERJATEV (MTB d.o.o. -V STEČAJU) IN NEPREMIČNINE«. Na hrbtni strani kuverte ali ovoja mora biti napisano ime in priimek oz. firma in naslov oz. sedež ponudnika.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 22.10.2018 do 14.00 ure. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 14.00 ure.

 

Povezava do spletnega oglasa DUTB

Povezava do javnega razpisa na strani DUTB

 

 

Podjetje