Poziv zainteresiranim kupcem za izkaz interesa za hotelski portfelj na Mariborskem Pohorju

Torek, 7. februar 2017

Poziv zainteresiranim kupcem za izkaz interesa za hotelski portfelj na Mariborskem Pohorju

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., ("DUTB" ali "prodajalec"), ustanovljena s strani Republike Slovenije z namenom prenosa slabih terjatev bank na lastno bilanco in edini lastnik hotelov ter nepremičninskega portfelja na Mariborskem Pohorju, Slovenija (“Projekt Pohorje”), poziva zainteresirane kupce, da

 

izkažejo interes.

 

PwC kot samostojni finančni svetovalec sodeluje z DUTB pri prodaji celotnega premoženja nepremičninskega portfelja v okviru odprtega, preglednega, nepogojnega in nediskriminatornega prodajnega postopka.

Namera DUTB je odprodati celoten delež v namenski družbi oz. SPV-ju (DUP Pohorje d.o.o.), torej celoto, kljub temu bo DUTB upoštevala želje zainteresiranih kupcev glede sredstev, ki bi jih želeli prenesti na SPV.

Portfelj nepremičnin se nahaja na Pohorju in je sestavljen iz:

  • Hotel Arena**** (39 sob in wellness) in prizidek Arena*** (starejši del hotela, 20 sob), ki uporablja iste skupne objekte in 14.400 m2 zunanjih površin glavnega hotela Arena.
  • Wellness in Hotel Bolfenk**** z apartmaji (20 sob in 12 apartmajev).
  • Hotel Videc*** z apartmaji (28 hotelskih sob in 11 apartmajev) ter dodatnih 18.672 m2 zunanjih površin.
  • Stanovanjski objekt “Pohorske Terase” (30 apartmajev).
  • Dodatna zemljišča (35.338 m²) v bližini hotela Arena – prostorska ureditev dovoljuje uporabo zemljišč za prometne površine, športno-rekreacijska območja, vodne parke, športne restavracije in drsališče.

Zainteresirane kupce DUTB poziva, da izkazan interes pošljejo prek elektronske pošte najkasneje do 17.5.2017 do 9. ure. Elektronske kopije zadoščajo.

Izkazan interes mora vsebovati vsaj naslednje informacije: identifikacijo zainteresiranih subjektov ali skupin, izjavo o nameri za prevzem 100 % lastniškega deleža SPV (DUTB bo upoštevala želje potencialnih glede izbranih nepremičnin, ki bodo prenešene na namensko družbo), predvideno financiranje transakcije in predvideni časovni okvir nakupa potencialnega kupca (cilj DUTB je zaključiti prodajo do konca drugega četrtletja 2017).

Po prejemu izkazanega interesa  in podpisu Sporazuma o nerazkrivanju podatkov (NDA) bodo prodajalci preučili situacijo in kupce morebiti povabili k naslednji stopnji postopka. V primeru slednjega bodo morale biti zavezujoče ponudbe predložene najkasneje do 17.5.2017 do 12. ure. Ogledi nepremičnin bodo  med 10. in 14. aprilom 2017.

Podpisan izkaza interesa (zadošča elektronska kopija) mora biti poslan na:

Diana Arjoca: Diana.arjoca@at.pwc.com

v kopiji za Dominika Denifl: project.pohorje@at.pwc.com

 

Morebitna vprašanja naslovite na Dominiko Denifl.

Podjetje