RAZVELJAVITEV ELEKTRONSKE JAVNE DRAŽBE NEPREMIČNINE – STANOVANJA V STANOVANJSKEM NASELJU NOKTURNO MARKOVEC – DUTB ID 42-054

Četrtek, 17. december 2020

RAZVELJAVITEV ELEKTRONSKE JAVNE DRAŽBE NEPREMIČNINE – STANOVANJA V STANOVANJSKEM NASELJU NOKTURNO MARKOVEC – DUTB ID 42-054

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«) je na svoji spletni strani https://nepremicnine.dutb.eu/, https://dutb.edrazbe.si/ ter na spletni strani www.nokturno.eu dne 13.10.2020 objavila Vabilo za elektronsko javno dražbo (v nadaljevanju: E-dražba) za nakup nepremičnine - stanovanja v stanovanjskem naselju Nokturno Markovec – DUTB ID 42-054 (v nadaljevanju: Vabilo), pri čemer je kot rok za prijavo na E-dražbo opredelila »najkasneje do 05.11.2020 do 23:59:59 ure«.

V času trajanja razpisa je Vlada Republike Slovenije z namenom preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 dne 15.10.2020 z odlokom začasno omejila prehajanja med statističnimi regijami oziroma dne 25.10.2020 dodatno še med občinami. Upoštevaje navedeno je DUTB dne 03.11.2020 objavil obvestilo, da se rok za prijavo na E-dražbo (Razpisni rok) ter rok za izvedbo ogledov predmetov prodaje (stanovanja s pripadajočo shrambo in parkirnimi mesti) podaljša do 30.11.2020 do 23:59:59 ure.

Vlada Republike Slovenije je zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 dne 12.11.2020 izdala še Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom v Republiki Sloveniji, zato je DUTB objavil obvestilo o ponovnem podaljšanju roka za izvedbo ogledov predmetov prodaje za prijavo na E-dražbo (Razpisni rok), in sicer do 05.01.2021 do 23:59:59 ure.

Glede na to, da še vedno veljajo zgoraj navedeni ukrepi Vlade Republike Slovenije, da zaradi slabega epidemiološkega stanja niti ni znano, kdaj se bodo ukrepi sprostili, kakor tudi iz naslova transparentnosti in zagotavljanja enakih možnosti za vse potencialne ponudnike, DUTB razveljavlja elektronsko javno dražbo za nakup nepremičnine - stanovanja v stanovanjskem naselju Nokturno Markovec z oznako C-J3-P-S2 (DUTB ID 42-054).

Upravičenje do navedenega je določeno v 5. točki Vabila, ki določa, da si prodajalec pridržuje pravico, da kadarkoli, vendar le do sklenitve pravnega posla, postopek E-dražbe razveljavi. Plačana ni bila nobena varščina, prav tako ni bil sklenjen pravni posel, ker do E-dražbe

Podjetje