RAZVELJAVITEV PRODAJNEGA POSTOPKA – POSTOPEK ZBIRANJA ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJ  ter POSAMEZNIH PARKIRNIH MEST - TACENSKE BRZICE

Sreda, 9. december 2020

RAZVELJAVITEV PRODAJNEGA POSTOPKA – POSTOPEK ZBIRANJA ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJ ter POSAMEZNIH PARKIRNIH MEST - TACENSKE BRZICE

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«) je na svoji spletni strani https://nepremicnine.dutb.eu/ ter na spletni strani www.tacenskebrzice.eu dne 30.09.2020 objavila Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup posameznih delov - stanovanj (s pripadajočo shrambo in parkirnimi mesti) ter posameznih parkirnih mest v stanovanjskem kompleksu Tacenske brzice (v nadaljevanju: »Vabilo«), pri čemer je kot rok za oddajo zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) opredelila »od 01.10.2020 do vključno 30.10.2020 (do 23:59:59 ure)«.

Zaradi ukrepov ki jih je Vlada Republike Slovenija sprejela za zajezitev in obvladovanje nalezljive bolezni COVID-19, je bil razpisni rok podaljšan do 30.12.2020.

Prodajalec obvešča ponudnike in vse interesente, da je prodajni postopek – postopek zbiranja zavezujočih ponudb za nakup posameznih delov – stanovanj in posameznih parkirnih mest v stanovanjskem kompleksu Tacenske brzice, zaradi nadaljevanja ukrepov iz prejšnjega odstavka RAZVELJAVLJEN.

Vsem ponudnikom, ki so plačali varščino, bo varščina vrnjena na njihov račun v petih (5) dneh od prejema tega obvestila.  Prav tako jim bo na njihov naslov vrnjena neodprta ponudba.

Nov razpis bo objavljen takoj, ko bodo Prodajalcu razmere v povezavi z epidemijo dovoljevale izvedbo ogledov ter prodajo nepremičnin brez omejitev.

Podjetje