VABILO K ZBIRANJU ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP 2 VIL V BAŠANIJI

Sreda, 3. april 2019

VABILO K ZBIRANJU ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP 2 VIL V BAŠANIJI

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP 2 VIL V BAŠANIJI ID 6520

​Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup 2 vili Bašanija, Svetioničarska ulica, R Hrvaška- DUTB ID 6520:

1. enota 8, neto tlorisna površina 215,38 m2, površina zemljišča 299,1 m2, v zemljiško knjižnem vložku 5161, k.o. 302023 Umag vpisana kot solastniški delež: 242/500 ETAŽNA LASTNINA (E-1), posamezni del "A", stanovanje S1, stoječa na parc. št. 28/1, v naravi hiša v izmeri 217 m2 in dvorišče v izmeri 401 m2, skupno izmera 618;

2. enota 12, neto tlorisna površina 215,38 m2, površina zemljišča 284,0 m2, v zemljiško knjižnem vložku 5159, k.o. 302023 Umag vpisana kot solastniški delež: 254/500 ETAŽNA LASTNINA (E-2), posamezni del "B", stanovanje S2, stoječa na parc. št. 28/2, v naravi hiša v izmeri 217 m2 in dvorišče v izmeri 342 m2, skupno izmera 559, z vpisano služnostjo postavljanja kolektorja in služnostjo polaganja vodovodnih cevi.

Prodajalec bo obravnaval vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe za nakup Predmeta Prodaje, ki jih bo v roku za oddajo zavezujočih ponudb prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako : "NE ODPIRAJ - PONUDBA VILA BAŠANIJA - DUTB ID 6520 - enota 8" ali "NE ODPIRAJ - PONUDBA VILA BAŠANIJA - DUTB ID 6520 - enota 12" in za katero bo v Razpisnem Roku plačana varščina.

Informativna prodajna cena je določena v višini 350.000 EUR ( z vključenim davkom).

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 23.4.2019 do 11:59:59 ure.

Podjetje