VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – POSLOVNI PROSTOR V EDA CENTRU V NOVI GORICI – DUTB ID 2081-016

Torek, 26. april 2022

VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – POSLOVNI PROSTOR V EDA CENTRU V NOVI GORICI – DUTB ID 2081-016

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – poslovnega prostora v Eda centru v Novi Gorici – DUTB ID 2081-016 je nepremičnina z ID znakom:

  • del stavbe 2304-3037-199 (ID 5911382), v skupni velikosti 1.083,20 m2 , ki v naravi predstavlja poslovni prostor v izmeri 487,20 m2,

v lastništvu Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 v deležu 25257/54160.

Razpisni elementi:

  • datum dražbe: 19.05.2022 ob 13:00 uri,
  • rok za prijavo:  do 17.05.2022 do 23:59:59 ure,
  • varščina: 50.000,00 EUR,
  • rok za plačilo varščine do 17.05.2022,
  • plačilo varščine vidno na računu prodajalca najkasneje do 17.05.2022,
  • izklicna cena: 700.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga bo plačal kupec.
  • korak draženja: 15.000,00 EUR.

Prijava na e-dražbo: https://dutb.edrazbe.si/.

Več informacij o https://dutb.edrazbe.si/e-dražbi v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 2081-016

Podjetje