VABILO  ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP  NEPREMIČNINE - KOMPLEKSA V IHANU -  v lasti družbe BR89 d.o.o. – DUTB ID 1525

Sreda, 17. november 2021

VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - KOMPLEKSA V IHANU - v lasti družbe BR89 d.o.o. – DUTB ID 1525

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – KOMPLEKSA V IHANU – v lasti družbe BR89 d.o.o. - DUTB ID 1525 so nepremičnine, ki v naravi predstavljajo 74 stavbno – kmetijskih zemljišč v skupni velikosti 133.901 m2 v Ihanu, na katerih stojijo objekti, ki v naravi predstavljajo kmetijske hleve, pomožne objekte ter upravno stavbo bivše farme Ihan, vse na naslovu Breznikova cesta 89, 1230 Domžale, pri čemer so skladno z novim OPN Občine Domžale objekti predvideni za rušenje, lastništvo do celote, ki so v lasti BR89, projektna družba, d.o.o., matična številka: 5403693000.

Prodaja navedene nepremičnine bo potekala na način E-dražbe z zviševanjem izklicne cene.

Razpisni elementi:

  • datum dražbe: 17.12.2021 ob 13:00 uri,
  • rok za prijavo: do 15.12.2021 do 23:59:59 ure,
  • varščina: 330.000 EUR,
  • rok za plačilo varščine: do 15.12.2021,
  • vidnost varščine na TRR DUTB: do 16.12.2021
  • izklicna cena: 6.555.555 EUR + 22% DDV
  • korak draženja: 140.000 eur

Več informacij o e-dražbi v Vabilu v prilogi.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 1525

Podjetje