VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – NEPOZIDANA ZEMLJIŠČA TRNOVSKO PREDMESTJE – DUTB ID 5059-001

Petek, 13. maj 2022

VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – NEPOZIDANA ZEMLJIŠČA TRNOVSKO PREDMESTJE – DUTB ID 5059-001

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine - NEPOZIDANA ZEMLJIŠČA TRNOVSKO PREDMESTJE – DUTB ID 5059-001 so nepremičnine ID znak:

 • parcela 1722 799/1 (ID 4110984), v izmeri 29.980 m2, 14661/29980 delež v izmeri 14.661 m2,
 • parcela 1722 799/8 (ID 857649), v izmeri 7.083 m2,  130/7083 delež v izmeri 130 m2;

ki v naravi predstavljajo nezazidana stavbna zemljišča v skupni izmeri 37.063 m2, ki se nahajajo ob Cesti dveh cesarjev v Ljubljani in so v solasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 25.05.2022 ob 14:00 uri,
 • rok za prijavo:  do 23.05.2022 do 23:59:59 ure,
 • varščina: 117.000,00 EUR,
 • rok za plačilo varščine do 23.05.2022,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca najkasneje do 24.05.2022,
 • izklicna cena: 2.340.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga bo plačal kupec.
 • korak draženja: 50.000,00 EUR.

Prijava na e-dražbo: https://dutb.edrazbe.si/.

Več informacij o https://dutb.edrazbe.si/e-dražbi v Vabilu.

NEPREMIČNINE DUTB ID 5059

 

Podjetje