VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – OBJEKTA V ŠKOFJI LOKI – DUTB ID 307

Četrtek, 5. maj 2022

VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – OBJEKTA V ŠKOFJI LOKI – DUTB ID 307

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine - OBJEKTA V ŠKOFJI LOKI – DUTB ID 307 je nepremičnina z ID znakom:

 •  parcela 2028 1290/7 (ID 965310) v izmeri 1.015 m2,

ki v naravi predstavlja zemljišče s poslovno-stanovanjskim objektom v izmeri 529,60 m2, z ID št. 2028-729-1, na naslovu Sveti Duh 18, 4220 Škofja Loka, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 26.05.2022 ob 13:00 uri,
 • rok za prijavo:  do 24.05.2022 do 23:59:59 ure,
 • varščina: 27.500,00 EUR,
 • rok za plačilo varščine do 24.05.2022,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca najkasneje do 25.05.2022,
 • izklicna cena: 550.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN oz. 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)), ki ga bo plačal kupec.
 • korak draženja: 11.000,00 EUR,
 • Prijava na e-dražbo: https://dutb.edrazbe.si/.

Več informacij o e-dražbi v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 307

 

 

Podjetje