VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – ZEMLJIŠČA v ZGORNJIH HOČAH – DUTB ID 100882-002

Petek, 5. november 2021

VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – ZEMLJIŠČA v ZGORNJIH HOČAH – DUTB ID 100882-002

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – nezazidano stavbno zemljišče v Zgornjih Hočah – DUTB ID 100882-002 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znakom:

 • parcela 697 150 (ID 1470677) v izmeri 8.883,00 m2,
 • parcela 697 151/29 (ID 3920574) v izmeri 1.802,00 m2,
 • parcela 697 151/31 (ID 2912385) v izmeri 2.799,00 m2,

 

ki v naravi predstavlja nezazidano stavbno zemljišče v skupni izmeri  13.484,00 m2, v Zgornjih Hočah, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • E-dražba: 26.11.2021 ob 13.00 uri
 • rok za prijavo: do 24.11.2021 do 23:59:59 ure
 • varščina: 15.000,00 EUR,
 • rok za plačilo varščine: do 24.11.2021 
 • vidnost plačane varščine na računu prodajalca: najkasneje do 24.11.2021
 • izklicna cena: 425.000  EUR + 22% DDV 
 • korak draženja: 5.000,00 EUR.
 • Rok za prejem žetona: do 26.11.2021 do 10.00 ure 

Več informacij o e-dražbi v Vabilu v prilogi.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 882

 

Podjetje