V Nokturnu za ogled na voljo dodatnih 83 stanovanj

Torek, 15. november 2016

V Nokturnu za ogled na voljo dodatnih 83 stanovanj

Neizbrani kupci bodo imeli prednostno pravico nakupa neprodanih stanovanj

Ljubljana, 15. november 2016 – Rok za zbiranje zavezujočih ponudb za nakup stanovanj v naselju Nokturno se izteka. Zainteresirani kupci lahko svoje ponudbe za nakup oddajo le še do 23. novembra 2016. DUTB bo preostala stanovanja prednostno ponudila vsem ponudnikom, ki ne bodo izbrani v prvi prodajni fazi. Od danes naprej je na voljo za ogled vseh 214 stanovanj, ki jih v soseski Nokturno prodaja DUTB.

Vsem kupcem, ki bodo vplačali varščino, vendar v postopku zbiranja zavezujočih ponudb ne bodo izbrani, bo DUTB po zaključku postopka izbora najugodnejšega ponudnika dala na voljo deset dnevni rok za ponoven ogled in izbor preostalih stanovanj ter za posredovanje zavezujočih ponudb. Točen termin za ogled in oddajo ponudb bo DUTB objavila naknadno. V dodatnem deset dnevnem roku bodo imeli neizbrani kupci iz prve faze ekskluzivno pravico oddaje zavezujočih ponudb za neprodana stanovanja po vsebinsko enakih prodajnih pogojih kot doslej, pri čemer bo že vplačana varščina upoštevana.

Zanimanje za stanovanja v naselju Nokturno je od začetka prodajnega postopka vseskozi veliko. Tako je do 13. novembra 2016 zabeleženih 620 evidentiranih ogledov, naselje pa je obiskalo skoraj 2000 obiskovalcev. Obiskovalci si zdaj poleg 131 lahko ogledajo dodatnih 83 stanovanj v objektih D in E. Podrobnejše informacije o naselju Nokturno so objavljene na spletni strani www.nokturno.eu, kjer lahko med drugim prelistate tudi predstavitveno brošuro Nokturno  http://nepremicnine.dutb.eu/nm/Brosura_Nokturno/14/.

Podjetje