Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup nepremičnine

Sreda, 7. marec 2018

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup nepremičnine "Gortanov trg" v Kopru - DUTB ID 6021

Predmet prodaje v tem razpisu za oddajo zavezujočih ponudb za nakup nepremičnin na Gortanovem trgu v Kopru - DUTB ID 6021 sta dve stanovanji in en poslovni prostor, z ID znaki in opisom v nadaljevanju:

ID znak: del stavbe 2605-597-1, katastrska občina 2605 Koper, stavba 597, del stavbe 1 (ID 6565713) – opremljeno stanovanje s površino dela stavbe 88,00 m2 in uporabno površino dela stavbe 73,40 m2, ki se nahaja v 3. etaži stanovanjsko poslovne stavbe Gortanov trg 14A, Koper (vir: GURS podatki);

ID znak: del stavbe 2605-597-2, katastrska občina 2605 Koper, stavba 597, del stavbe 2 (ID 6565714) – neopremljeno stanovanje s površino dela stavbe 78,10 m2 in uporabno površino dela stavbe 75,10 m2, ki se nahaja v 3. etaži stanovanjsko poslovne stavbe Gortanov trg 14A, Koper (vir: GURS podatki);

ID znak: del stavbe 2605-597-5, katastrska občina 2605 Koper, stavba 597, del stavbe 5 (ID 6565717) – delno opremljen poslovni prostor s površino dela stavbe 82,20 m2, ki se nahaja v 2. etaži stanovanjsko poslovne stavbe Gortanov trg 14A, Koper (vir: GURS podatki).

Izhodiščne prodajne cene za Predmet Prodaje so določene v višini:

1)    139.000,00 € + pripadajoči davek (2% DPN oz. 22% DDV z »Izjavo za izbiro obdavčitve prometa z nepremičninami« in 22% DDV za premično opremo) - za opremljeno stanovanje v 2. nadstropju desno, ID znak: del stavbe 2605-597-1;

2)    132.000,00 € + pripadajoči davek (2% DPN oz. 22% DDV z »Izjavo za izbiro obdavčitve prometa z nepremičninami«) za neopremljeno stanovanje v 2. nadstropju levo, ID znak: del stavbe 2605-597-2;

3)    133.000,00 € + pripadajoči davek (2% DPN oz. 22% DDV z »Izjavo za izbiro obdavčitve prometa z nepremičninami« in 22% DDV za premično opremo) za poslovni prostor v 1. nadstropju, ID znak: del stavbe 2605-597-5.

Ponudbe z nižjimi ponudbenimi cenami od navedenih v prejšnjem odstavku bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

 

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 23.03.2018 do 16.00 ure.

 

Povezava do spletnega oglasa DUTB - Stanovanje 1.

Povezava do spletnega oglasa DUTB - Stanovanje 2.

Povezava do spletnega oglasa DUTB - Poslovni prostor.

Podjetje