Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja z oznako 6C7N-817 v objektu Celovški dvori

Petek, 16. marec 2018

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja z oznako 6C7N-817 v objektu Celovški dvori

Predmet prodaje v objavi k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja z oznako 6C7N-817 v objektu Celovški dvori v Ljubljani je eno stanovanje s pripadajočo shrambo in parkirnim mestom, z ID znaki in opisom v nadaljevanju, ki se nahajajo v stanovanjsko poslovni stavbi z ID znakom: stavba 1739-6767, na naslovu Rakuševa ulica 8, 1000 Ljubljana in so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.

 

Predmet Prodaje predstavljajo slednje nepremičnine:

  • ID znak: del stavbe 17396767-817 (ID 5732102) – stanovanje s površino dela stavbe 127,25 m2 in uporabno površino dela stavbe 74,9 m2, ki se nahaja v 12. etaži poslovno stanovanjsko poslovne stavbe Rakuševa ulica 8, 1000 Ljubljana (vir: GURS podatki);
  • ID znak: del stavbe 17396767-1162 (ID 5732599) – shramba s površino dela stavbe 24,30 m2, ki se nahaja v 2. etaži stanovanjsko poslovne stavbe (vir: GURS podatki);
  • ID znak: del stavbe 17396767-2555 (ID 5734071) – parkirno mesto s površino dela stavbe 56,10 m2, ki se nahaja v 2. etaži stanovanjsko poslovne stavbe (vir: GURS podatki);

 

Izhodiščna prodajna cena je določena v višini 195.200,00 EUR (z vključenim 9,5% DDV), ponudbe z nižjo ponudbeno ceno pa bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

 

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 23.03.2018 do 12.00 ure.

 

 

 

 

Podjetje