Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišča v Boštanju - DUTB ID 1061

Torek, 13. marec 2018

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišča v Boštanju - DUTB ID 1061

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišča v Boštanju je nepremičnina - zemljišče z ID znakom: parcela 1381 291/3, ki v naravi predstavlja nepozidano zemljišče v izmeri 1.934 m2.

Občina Sevnica je dne 22.02.2018 pod številko 3506-0104/2018 - 2 za Predmet prodaje izdala Potrdilo o namenski rabi, iz katerega je razvidno, da gre za stavbno zemljišče.

 

Informativna prodajna cena predmeta prodaje je določena v višini 26.000,00 € + pripadajoči davek (22% DDV).

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 26.03.2018 do 12.00 ure.

 

Povezava do spletnega oglasa DUTB.

Povezava do vabila k oddaji zavezujočih ponudb.

 

Podjetje