Vabilo za elektronsko javno dražbo št. 4-2018 - DUTB ID 6057

Ponedeljek, 23. april 2018

Vabilo za elektronsko javno dražbo št. 4-2018 - DUTB ID 6057

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup posameznega dela v poslovnem objektu Ledina center na naslovu Kotnikova ulica 5, Ljubljana je nepremičnina z ID znakom: del stavbe 1737-480-235, ki v naravi predstavlja poslovni prostor št. 24, v etažirani in v zemljiški kataster vpisani poslovni stavbi, v skupni velikosti 16,20 m2 NTP.

Elektronska javna dražba za poslovni prostor 1737-480-235 bo potekala dne 16.05.2018, z začetkom ob 10 uri.

Izklicna cena za Predmet Prodaje znaša 16.500,00 EUR in sicer brez pripadajočega davka, kateri bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (2% DPN ali 22% DDV z »Izjavo za izbiro obdavčitve prometa z nepremičninami«) in ga bo plačal kupec.

KAKO KUPITI POSLOVNI PROSTOR ID ŠT. 1737-480-235 ?

PRED DRAŽBO

 1. Med 23.4.2018 in 11.5.2018 si med 9. in 14. uro lahko ogledate poslovni prostor, za rezervacijo ogleda pokličite na telefonsko številko 041 981 374 ali pišite na E: jana.cimerman@dutb.eu
 2. Na spletni strani http://nepremicnine.dutb.eu/prodaja/Slovenija.d194/Ljubljana.r1/trgovski_center.v7/prodaja.k1/oglas3124161.html?sort=vdesc#cnta še enkrat preglejte ponudbo za poslovni prostor.
 3. Za poslovni prostor, ki ga nameravate dražiti, do 11. maja vplačajte varščino v višini 1.500 EUR
 4. Na spletni strani https://dutb.edrazbe.si/ do nedelje, 13.05.2018 do 23:59 izpolnite prijavni obrazec, obrazcu ne pozabite pripeti potrdila o plačani varščini/varščinah.
 5. Najkasneje do 15. maja 2018  do 12.ure boste na vaš e-naslov prejeli t. i. žeton/žetone (enoznačni identifikator za sodelovanje).
 6. Če žetone ne prejmete do zgoraj omenjenega roka, preveriti mapo Neželena e-pošta. V primeru, da žetona ne prejmete, pokličite tehnično podporo na številko 0590 75 608 ali pišite na podpora@praetor.si.
 7. Na spletnih straneh http://nepremicnine.dutb.eu/prodaja/Slovenija.d194/Ljubljana.r1/trgovski_center.v7/prodaja.k1/oglas3124161.html?sort=vdesc#cnta in https://dutb.edrazbe.si/ preverite terminski plan dražbe. Dražba bo 16.5.2018 z začetkom ob 10.uri.

 

NA DAN DRAŽBE

 1. Termin dražbe je točno določen vnaprej, za želeno enoto boste dražili lahko v časovnem okvirju, ki je namenjeno dražbi izbrane enote.
 2. Na dražbo se prijavite z žetonom, ki ste ga prejeli na vaš e-naslov. Prijavite se lahko na spletni strani https://dutb.edrazbe.si/ ali prek mobilnih aplikacij za Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.phonegap.edrazbe) in iOS (https://itunes.apple.com/ua/app/edra%C5%BEbe/id987918413?mt=8) pametne telefone.
 3. Dražba bo potekala 10 minut; nepremičnino lahko dražite le med potekom dražbe. Ta se podaljša za dodatno minuto, če kateri od dražiteljev v dražbi v zadnji minuti dražbe dvigne ceno, vendar za največ 10 minut.
 4. Začetna cena za poslovni prostor je za minimalni korak draženja nižja od izklicne cene, torej 16.300,00 EUR. Dražba bo štela za uspešno, če bo vsaj en ponudnik potrdil izklicno ceno – brez klika na gumb Draži dražba ne more biti uspešna.
 5. Takoj po izvedeni dražbi se bo ponudniku na ekranu izpisal zapisnik o poteku dražbe. Ponudnik lahko zapisnik kasneje kadarkoli še enkrat pregleda z vpisom žetona na spletni povezavi https://dutb.edrazbe.si/.


PO DRAŽBI

 1. V roku 5 delovnih dni od zaključka dražbe boste dražitelji po e-pošti prejeli poročilo o izvedeni dražbi in odločitev DUTB o izbranem dražitelju.
 2. Sledi podpis pogodbe z izbranim dražiteljem.
 3. Neuspešnim dražiteljem se plačana varščina vrne na račun v prijavi (brez obresti) v roku 15 delovnih dni po podpisu pogodbe z izbranim dražiteljem oz. od pisne izjave Prodajalca, da ne sprejema nobene prejete Ponudbe oz. od pisne izjave Prodajalca, da prekinja postopek prodaje oz. od trenutka obvestila, da je dražba kot neuspešna preklicana oz. najkasneje v roku 30 dni od poteka Razpisnega roka, in sicer na račun dražitelja naveden v e-obrazcu.
Podjetje