Vabilo za zbiranje zavezujočih ponudb za skupna vlaganja v izvedbo projekta

Torek, 13. marec 2018

Vabilo za zbiranje zavezujočih ponudb za skupna vlaganja v izvedbo projekta "Glince" - PODALJŠAN ROK

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana, v svojem imenu in za svoj račun objavlja vabilo za zbiranje zavezujočih ponudb za skupna vlaganja v izvedbo gradbenega projekta »Glince«.

DUTB je lastnik nepremičnin  – zazidljiva zemljišča v skupni izmeri 5.332 m2 za izgradnjo 1. faze projekta Glince, z ID znaki:   

parcela 1755 454/2 (ID 3368234),

parcela 1755 454/4 (ID 6471612),

parcela 1755 456/8 (ID 6456250),

del parcele 1755 507/5 (ID 6471614), ki bo po končani parcelaciji parcela 507/6 v izmeri 3.595 m2

ki bi jih želela nadalje razvijati. V ta namen objavlja predmetno vabilo, s katerim išče najustreznejšega partnerja za sodelovanje v nadaljnjem razvoju nepremičnin , ki bo sposoben prevzeti predvidena tveganja pri izvedbi projekta izgradnje projekta Glince in hkrati povrniti vložek v najvišji možni meri.

Izhodiščna vrednost denarnega vložka za pridobitev poslovnega deleža v Namenski družbi (50,01%) je določena v višini 1.270.000 EUR, ponudbe z nižjo ponudbeno ceno pa bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je podaljšan od prvotno določenega 30.04.2018 do vključno 07.05.2018, pri čemer se šteje Ponudba za pravočasno, če prispe na naslov DUTB do navedenega dne do 15.00 ure.

Skrbni pregled bo možno opraviti vsak delovni dan v obdobju od dne 13.3.2018 do vključno 23.4.2018 do 15:00 ure. Skrbni pregled se izvaja elektronsko, 24 ur na dan preko dostopa do virtualne podatkovne zbirke. V tem času bodo ponudniki lahko postavljali pisna vprašanja. Pisni odgovori na vprašanja katerega koli ponudnika, ki so na tej točki udeleženi v postopku, morajo biti posredovana vsem ostalim udeležencem.

Podjetje