ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAJEM KOMPLETA PARKIRNIH PROSTOROV V DVEH PARKIRNIH HIŠAH NA KOTNIKOVI IN METELKOVI ULICI V LJUBLJANI

Sreda, 23. januar 2019

ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAJEM KOMPLETA PARKIRNIH PROSTOROV V DVEH PARKIRNIH HIŠAH NA KOTNIKOVI IN METELKOVI ULICI V LJUBLJANI

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAJEM KOMPLETA PARKIRNIH PROSTOROV V DVEH PARKIRNIH HIŠAH NA KOTNIKOVI IN METELKOVI ULICI V LJUBLJANI – DUTB ID 34

Predmet oddaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za najem kompleta parkirnih prostorov v dveh parkirnih hišah na Kotnikovi in Metelkovi ulici v Ljubljani – DUTB ID 34 so nepremičnine:

-154 parkirnih prostorov v parkirni hiši na Kotnikovi ulici v Ljubljani, pod stavbami Kotnikova ulica 25-35, Ljubljana, z vhodom na parc. št. 2720/3 in 2724/8 k.o. Tabor, z ID znakom stavbe 1737-1007;

- 509 parkirnih prostorov in del skladiščnih ter voznih površin, v parkirni hiši na Metelkovi ulici v Ljubljani, ki se nahajalo v kletnih etažah etažirane parkirne hiše pod več stavbami, katerih ID znaki se nahajajo v pripetem Vabilu.

Najemodajalec bo obravnaval vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe za oddajo nepremičnine, ki jih bo v roku za oddajo zavezujočih ponudb prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAJEM PARKIRNIH PROSTOROV NA KOTNIKOVI IN METELKOVI ULICI– DUTB ID 34«, in za katere bo v razpisnem roku plačana varščina.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 11.02.2019 do 11:59:59 ure.

 

»Obveščamo, da se v Vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za najem kompleta parkirnih prostorov v dveh parkirnih hišah na Kotnikovi in Metelkovi ulici v Ljubljani – DUTB ID 34, z dne 21.01.2019,  črta 4. odstavek 2.1 točke (Vsebina zavezujoče ponudbe), z vsebino:

»Ponudnik je dolžan ob predložitvi Obrazca predložiti tudi pravilno izpolnjene in podpisane izjave v okviru postopka poznavanja stranke (Priloga 2 temu Vabilu). Prodajalec si pridržuje pravico, da v primeru nepopolno izpolnjene in podpisane izjave iz prejšnjega stavka, ponudnika pozove na dopolnitev le-te v primernem roku.«

V priloženem Obrazcu za oddajo zavezujoče ponudbe – ID 34. pdf (Priloga 1 Vabilu) se črta 1. alineja Obvezne priloge:

»- izpolnjene in podpisane izjave iz 4. odstavka 2.1 točke Vabila;«

Priloženi KYC obrazci – SLO.zip (kot Priloga 2 k Vabilu) in ZPPDFT - SLO - Priloga 2.zip obrazci se v celoti odstranijo.«

 

Povezava do spletnega oglasa DUTB

Podjetje