VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - PARKIRNIH MEST V EDA CENTRU – DUTB ID 2081-004

Ponedeljek, 5. september 2022

VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - PARKIRNIH MEST V EDA CENTRU – DUTB ID 2081-004

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine –  PARKIRNIH MEST V EDA CENTRU – DUTB ID 2081-004 (v nadaljevanju »Vabilo«) je  posamezna nepremičnina z ID znakom:

 • del stavbe 2304-3037-347 (ID 5911451), v velikosti 17,80 m2,
 • del stavbe 2304-3037-348 (ID 5911452), v velikosti 21,40 m2,
 • del stavbe 2304-3037-349 (ID 5911453), v velikosti 20,90 m2,
 • del stavbe 2304-3037-351 (ID 5911455), v velikosti 21,40 m2,
 • del stavbe 2304-3037-352 (ID 5911456), v velikosti 21,00 m2,
 • del stavbe 2304-3037-353 (ID 5911457), v velikosti 21,00 m2,

ki v naravi predstavljajo parkirna mesta v Eda Centru, na naslovu Delpinova ulica 18B, 5000 Nova Gorica, lastništvo do celote, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d..

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 05.10.2022 ob 13:00 uri,
 • rok za prijavo:  do 03.10.2022 do 23:59:59 ure,
 • varščina: v Prilogi 2,
 • rok za plačilo varščine do 03.10.2022,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca najkasneje do 04.10.2022,
 • izklicna cena: v Prilogi 2,
 • korak draženja: 500,00 EUR.

Prijava na e-dražbo: https://dutb.edrazbe.si/.

Več informacij v Vabilu.

OGLAS DUTB ID 2081-004

 

Podjetje