VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – POZIDANIH ZEMLJIŠČ V KOMPLEKSU POMURKA V MURSKI SOBOTI, ENOTA F – DUTB ID 525-004

Četrtek, 10. november 2022

VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – POZIDANIH ZEMLJIŠČ V KOMPLEKSU POMURKA V MURSKI SOBOTI, ENOTA F – DUTB ID 525-004

Predmet prodaje v tej objavi so nepremičnine z ID znaki:

 • parcela 105 3879/12 (ID 2047309), v izmeri 23.211 m2, do celote,
 • parcela 105 3879/46 (ID 7168339), v izmeri 2.020 m2, do celote,

s pripadajočimi deleži na dostopnih poteh:

 • parcela 105 3879/15 (ID 5331034), v izmeri 810 m2, v deležu do 24/100,
 • parcela 105 3879/18 (ID 1310133), v izmeri 4.045 m2, v deležu do 24/100,
 • parcela 105 3879/2 (ID 3157441), v izmeri 4.870 m2, do deleža 24/100,
 • parcela 105 3879/27 (ID 872479), v izmeri 1.716 m2, do deleža 24/100,
 • parcela 105 3879/29 (ID 4165734), v izmeri 4.326 m2, v deležu do 24/100,
 • parcela 105 3879/32 (ID 2317733), v izmeri 2.152 m2, v deležu do 24/100,
 • parcela 105 3879/35 (ID 3998073), v izmeri 2.873 m2, v deležu do 24/100,
 • parcela 105 3879/37 (ID 974271), v izmeri 1.236 m2, v deležu do 24/100,
 • parcela 105 3879/41 (ID 7168341), v izmeri 2.392 m2, v deležu do 24/100,
 • parcela 105 3879/42 (ID 7168342), v izmeri 3.467 m2, v deležu do 24/100,
 • parcela 105 3879/43 (ID 7168343), v izmeri 2.916 m2, v deležu do 24/100,

 

ki v naravi predstavljajo pozidano stavbno zemljišče v skupni izmeri 25.231 m2 in pripadajoče dostopne poti, v kompleksu Pomurka v Murski Soboti, ki so v (so)lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.

Razpisni pogoji:

 • rok za prijavo do: 12.12.2022 do 23:59:59 ure,
 • termin E-dražbe: 14.12.2022 ob 13:00 uri
 • izklicna cena: 390.000,00 EUR in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN oz. 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. členu ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)), ki ga plača kupec.
 • varščina: 20.000,00 EUR
 • rok za plačilo varščine: do 12.12.2022
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca: do 13.12.2022
 • korak draženja: 10.000,00 EUR
 • davek:

1. uveljavljanje pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV, z obračunom DDV po mehanizmu obrnjene davčne stopnje po 76a. členu ZDDV-1

2. v primeru nakupa z 2% DPN, ki ga plača kupec, se dosežena cena na E-dražbi poveča za popravek vstopnega DDV v višini 129.305,60 EUR.

Prijava na e-dražbo: https://dutb.edrazbe.si/.

Več informacij v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 525-004

Podjetje
SHIFT + A