VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP SZ MEBLO, KROMBERK – DUTB ID 202

Četrtek, 10. november 2022

VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP SZ MEBLO, KROMBERK – DUTB ID 202

Predmet prodaje v tej objavi so nepremičnine z ID znaki:

 • parcela 2304 871/1 (ID 5369277), zazidano stavbno zemljišče v velikosti 5.865,00 m2,
 • parcela 2304 871/2 (ID 2683562), nezazidano stavbno zemljišče v velikosti 490,00 m2,
 • parcela 2304 872/2 (ID 129574), nezazidano stavbno zemljišče v velikosti 362,00 m2,

ki v naravi predstavljajo stavbna zemljišča v (skupni) izmeri 6.717,00 m2, v poslovni coni Meblo, Kromberk, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.,

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 16.12.2022 ob 13:00 uri,
 • rok za prijavo:  do 14.12.2022 do 23:59:59 ure,
 • varščina: 32.000,00 EUR
 • rok za plačilo varščine do 14.12.2022,
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca najkasneje do 15.12.2022,
 • izklicna cena: 320.000,00 EUR, brez pripadajočega davka (22% DDV), za nepremičnini z ID znakoma: parcela 2304 871/2 (ID 2683562) in parcela 2304 872/2 (ID 129574), ki ga plača kupec; brez pripadajočega davka (2% DPN / 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. členu ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)),za nepremičnino z ID znakom: parcela 2304 871/1 (ID 5369277), ki ga plača kupec.
 • korak draženja: 16.000,00 EUR.

Prijava na e-dražbo: https://dutb.edrazbe.si/.

Več informacij v Vabilu in https://dutb.eu/javni-razpisi/.

Podjetje
SHIFT + A