VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – POSLOVNIH PROSTOROV V EDA CENTRU V NOVI GORICI – DUTB ID 2081-001

Torek, 30. avgust 2022

VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – POSLOVNIH PROSTOROV V EDA CENTRU V NOVI GORICI – DUTB ID 2081-001

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – poslovnega prostora v Eda centru v Novi Gorici – DUTB ID 2081-001 so nepremičnine z ID znaki:

 • del stavbe 2304-3037-150 (ID 5911373) v izmeri 1.032,2 m2,
 • del stavbe 2304-3037-155 (ID 5911374) v izmeri 491 m2,
 • del stavbe 2304-3037-61 (ID 5911314) v izmeri 53 m2,

ki v naravi predstavljajo dokončane poslovne prostore v etažirani in v zemljiški kataster vpisani poslovno – trgovski stavbi EDA Center, na naslovu Delpinova ulica 18b, Nova Gorica, v skupni izmeri 1.576,20 m2, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 29.09.2022 ob 13:00 uri,
 • rok za prijavo: do 27.09.2022 do 23:59:59 ure,
 • varščina: 120.000 EUR,
 • rok za plačilo varščine: do 27.09.2022,
 • vidnost varščine na TRR DUTB: do 28.09.2022,
 • izklicna cena: Izklicna neto cena za pogodbeni predmet znaša 2.340.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka, v katero ni vključena vrednost premičnin v neto vrednosti 20.000,00 EUR, ki se bo dodatno prištela k doseženi izdraženi prodajni ceni.
 • korak draženja: 50.000 eur,
 • prijava na e-dražbo: https://dutb.edrazbe.si/.

 

Več informacij v Vabilu.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 2081-001

 

Podjetje