Iskalnik nepremičnin v lasti DUTB

Aparthotel Natura - E-DRAŽBA 18.06.2021 ob 13:00 uri

Lačja vas 31, Nazarje

Osnovni podatki

RE ID 406
Posredovanje: prodaja
Izklicna cena: 350.000,00 € + pripadajoči davek
vrsta objekta: Aparthotel Natura - E-DRAŽBA 18.06.2021 ob 13:00 uri
Naslov: Lačja vas 31, Nazarje
Najemniki: Ne.
leto izgradnje: 2006
Neto tlorisna površina stavb: 2.193,70 m²
Skupna površina zemljišč: 6.236,00 m²
Parcelna številka: 938-448/3, 938-449/3, 938-522

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Zemljevid lokacije

PRIJAVA NA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO DO 17.06.2021 do 12:00 ure

Aparthotel NATURA - gostinsko nastanitveni objekt, ki se nahaja v Lačji vasi, t.j. ob reki Dreti, v smeri iz Nazarja proti Gornjemu Gradu. 
Objekt je bil zgrajen leta 2006 in je zasnovan z moderno arhitektonsko zasnovo, je podolgovate pravokotne oblike skupne dolžine 68,05 m in širine 11,00 m.
Grajen je v 3-eh etažah, prav tako objekt tvorijo trije sklopi: 1. nastanitveni-apartmajski sklop, 2. osrednji del, v katerem so skupni prostori, namenjeni gostinski dejavnosti in 3. kopalni bazen z zimskim vrtom.
Instalacije v objektu so izvedene: fekalne vode izpeljane preko lastne čistilne naprave, meteorne vode pa preko filtrov v reko Dreto. Ogrevanje je preko kotlovnice na utekočinjen plin.
Lokacija je izredno dobra za razvoj turizma, možnost sprehodov in sprostitve v naravi ter nudi edinstven razgled na okoliške hribe. Okolica je urejena z zelenicami in grmovnicami, urejenim nabrežjem reke Drete, parkirnimi površinami in zunanjim stopnicami za dostop do nabrežja.

Navedena cena je brez DDV.

Za več informacij obiščite https://dutb.eu/javni-razpisi/.

Stranke obveščamo, da si DUTB pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako pa ima DUTB možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.dutb.eu/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_DUTB/

Aparthotel Natura se prodaja na način elektronske javne dražbe (E-dražbe) z razpisnimi elementi:

  • ogledi do 16.6.2021
  • elektronska prijava na E-dražbo do 17.6.2021 do 12:00 ure (razpisni rok)
  • plačilo varščine v znesku 10.000,00 EUR do 17.6.2021 (potrdilo o plačilu varščine)
  • plačilo varščine mora biti vidno na računu DUTB do vključno 17.6.2021
  • do 18.6.2021 do 10.00 ure prejme dražitelj potrebne identifikacijske podatke za dostop do E-dražbe (žeton) – v primeru, če je prijava popolna
  • 18.6.2021 ob 13:00 uri – začetek E-dražbe
  • korak za dražitev 1000,00 EUR.

Več informacij o poteku in prijavi na e-dražbo na:

VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP APARTHOTELA NATURA V NAZARJAH – DUTB ID 406

Edo Bečić

Številka licence: 0177601748

DUTB, d.d.

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje