Iskalnik nepremičnin v lasti DUTB

Poslovni prostor v večjem poslovnem kompleksu, Velenje

Kidričeva cesta 6, 8, 10, 12

Osnovni podatki

Era - 3
Posredovanje: prodaja
Prodajna cena: 493.000,00 € + pripadajoči davek
vrsta objekta: Poslovni prostor v večjem poslovnem kompleksu, Velenje
Naslov: Kidričeva cesta 6, 8, 10, 12
leto izgradnje: 1956
Neto tlorisna površina stavb: 619,90 m²
Skupna površina zemljišč: 788,00 m²
ostalo: k.o. 964-2236-
Parcelna številka: 618, 619/7

Zemljevid lokacije

V naravi predstavlja nepremičnina Nama več samostojnih poslovnih prostorov s skupnimi  vhodi iz Kidričeve ceste in s spremljajočimi prostori.

Dodaten opis:

Skupna izmera vseh prostorov znaša 619,9 m2, kar predstavlja 551,8 m2 funkcionalnih poslovnih prostorov v pritličju in 68,1 m2 nefunkcionalnih kletnih prostorov.

 Stavba št. 2236 k.o. 964 – Velenje stoji na  nepremičnini ID znak: parcela 964 618 in ID znak: parcela 964 619/7.

Poslovni prostori nimajo lastnih parkirišč.

Nepremičnina je locirana ob Kidričevi cesti v Velenju. Dostop do nepremičnine je urejen po asfaltirani  cesti. V okolici se nahajajo podobni poslovno - stanovanjski objekti.

Predmetni objekt je bil zgrajen leta 1956, je etažnosti K+P+4 in je delno obnovljen.

Poslovni prostori niso v celoti v najemu, kupec prevzame najemnike.

Cena: 493.000,00 EUR neto.

Pogoji prodaje:

- Prodaja se vrši z zbiranjem zavezujočih pisnih ponudb, ki jih ponudniki s priporočeno pošto posredujejo na naslov prodajalca: ERA, d.o.o., Prešernova cesta 10, 3320 Velenje.

- Rok  za posredovanje zavezujoče ponudbe je najkasneje do 15.11.2019.

- Nepremičnina se prodaja kot celota in po načelu »videno-kupljeno«.

- Rok za sklenitev prodajne pogodbe je najkasneje do 25.11.2019.

- Prodajalec bo pridobil izbrisno pobotnico.

- Rok za plačilo kupnine: ara v višini 10 % kupnine na dan sklenitve prodajne pogodbe, celotna kupnina najkasneje v roku 30 dni po podpisu prodajne pogodbe.

- Davek na promet nepremičnin ali DDV pri prometu nepremičnin plača kupec.

Ogled nepremičnine in dodatne informacije o nepremičnini: po dogovoru.

Prodajalec si pridržuje pravico kadarkoli in brez pojasnila spremeniti postopek prodaje in pogoje prodaje.

Prodajalec si pridržuje pravico, da prodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom.

Odškodninska odgovornost prodajalca je v celoti izključena.

Kontaktni podatki:

Gvido Omladič, mobi: 031/670-880, e naslov: gvido.omladic@era.si

Stranke obveščamo, da si DUTB pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako pa ima DUTB možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zavezujoče zbiranje ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.dutb.eu/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_DUTB/

Era, d.o.o., Gvido Omladič

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje