Iskalnik nepremičnin v lasti DUTB

Stanovanjsko poslovni objekt, Maribor

Lesjakova ulica 9, Maribor

Osnovni podatki

RE ID 6078-003
Posredovanje: prodaja
Prodajna cena: 290.000,00 € + pripadajoči davek
vrsta objekta: Stanovanjsko poslovni objekt, Maribor
Naslov: Lesjakova ulica 9, Maribor
leto izgradnje: 1999
Neto tlorisna površina stavb: 720,00 m²
Skupna površina zemljišč: 1.237,00 m²
ostalo: 676-1378-, 676-989-
Parcelna številka: 676-568/27, 676-568/4

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Zemljevid lokacije

Večja stanovanjsko poslovna hiša zgrajena leta 1999 stoji na parceli št. 568/4 k.o. 676 - Pekre. ID znak  stavbe 676-1378. Skladno z GURS podatki je površina stavbe 720 m2 neto tlorisne površine ter 590 m2 uporabne površine.  Hiša ima v nadstropju deloma urejeno stanovanje, v pritličju se nahaja skladišče in delavnica. V kleti je deloma urejen poslovni prostor in skupna kurilnica za celotni objekt. Ogrevanje in voda sta urejena skupaj (zemeljski plin), elektrika je ločena za poslovni del in stanovanje. 

Na isti parceli stoji še starejši objekt (po podatkih GURS je leto izgradnje 1950), ID znak 676-989, ki je predviden za rušenje. Neto tlorisna površina tega objekta je glede na GURS podatke 60 m2. 

Stanovanjsko poslovna hiša ima pridobljeno gradbeno dovoljenje, pri čemer pa ima zgrajena stavba večje dimenzije kot izhaja iz gradbenega dovoljenja. Reševanje problematike potencialno neskladne gradnje stavbe v celoti prevzema kupec/bodoči lastnik nepremičnine na svoje stroške, brez kakršnihkoli zahtevkov do DUTB.

Parcela 568/4 k.o. 676 - Pekre, na kateri stojijo navedeni objekti je v lasti DUTB (1/1), vendar je obremenjena s hipoteko podjetja EOS KSI d.o.o.. Prodajalec (DUTB) in hipotekarni upnik (EOS KSI) sta že sklenila dogovor na podlagi katerega bo EOS KSI brez dodatnega doplačila s strani kupca izdal izbrisno dovoljenje za vpisano hipoteko. 

Poleg parcele na kateri stoji hiša je predmet prodaje še 521 m2 veliko sosednje stavbno zemljišče parcelna številka 568/27  k.o. 676 - Pekre, ki je prosto bremen.

Nepremičnina se prodaja kot celota obeh parcel (568/4 in 568/27) skupaj. Oglaševana cena je sestavljena na način, da cca 77% oglaševane cene predstavlja vrednost parcele 676-568/4 na kateri stoji stavba, kjer se bo obračunal 2% DPN. Cca 23% oglaševane cene pa predstavlja nezazidano stavbno zemljišče oz. parcela 676-568/27, kjer se bo obračunal 22% DDV.

Nepremičnina se nahaja na robu zelenega pasu, pod vznožjem Mariborskega Pohorja, 10 minut hoje do vznožja smučišča in vzpenjače. Stanovanjska soseska v kateri se nahaja je urejena. Najbližji trgovski center je oddaljen 1km, center mesta Maribor z vsemi javnimi inštitucijami pa manj kot 10 km. 

Maribor je drugo največje mesto v Sloveniji in predstavlja pomembno gospodarsko, prometno, kulturno, izobraževalno, znanstveno-raziskovalno in zdravstveno središče v severovzhodnem delu Slovenije. Območje mariborske občine je veliko 148 km² in ima več kot 111.000 prebivalcev. 
Maribor ima strateško lego, saj je v neposredni bližini treh sosednjih držav: Avstrije, Madžarske in Hrvaške. Mesto ima svoje letališče, blizu so močne železniške in avtocestne povezave. 

Stranke obveščamo, da si DUTB pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako pa ima DUTB možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujoče ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.dutb.eu/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_DUTB/

 

Marko Urbanija

DUTB, d.d.

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje
SHIFT + A