Iskalnik nepremičnin v lasti DUTB

Stavbno zemljišče

Reška cesta, Prebold

Osnovni podatki

RE ID 864
Posredovanje: prodaja
Izklicna cena: 240.000,00 € + pripadajoči davek
namembnost: Stavbno zemljišče
Naslov: Reška cesta, Prebold
Status nepremičnine: Nezazidano stavbno zemljišče
Skupna površina zemljišč: 10.652,00 m²
ostalo: k.o. 1005--
Parcelna številka: 561/13, 561/32, 561/33, 561/34, 561/35, 561/36, 561/37, 561/38, 561/39, 561/40, 561/41, 561/42, 561/43, 561/44, 561/45, 561/46, 561/47, 561/48, 561/49, 561/50, 561/51, 561/52, 561/53, 561/54, 561/55

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Zemljevid lokacije

E-dražba 21.1.2022; Prijava na E-dražbo do 19.1.2022

E-dražba

Prodaja navedene nepremičnine bo potekala na način E-dražbe z zviševanjem izklicne cene.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 21.01.2022 ob 13:00 uri
 • rok za prijavo: do 19.1.2022 do 23:59:59
 • varščina: 12.000,00 EUR
 • rok za plačilo varščine: do 19.01.2022
 • vidnost varščine na prodajalčevem računu: najkasneje do vključno 20.01.2022
 • izklicna cena: 240.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga bo plačal kupec.
 • korak draženja: 5.000,00 EUR
 • Več informacij o e-dražbi v Vabilu v prilogi in na https://dutb.eu/javni-razpisi/.

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup zemljišča v Preboldu – DUTB ID 864 so nepremičnine z ID znaki:

 • parcela 1005 561/13, v velikosti 247,00 m2,
 • parcela 1005 561/32, v velikosti 57,00 m2,
 • parcela 1005 561/33, v velikosti 438,00 m2,
 • parcela 1005 561/34, v velikosti 594,00 m2,
 • parcela 1005 561/35, v velikosti 44,00 m2,
 • parcela 1005 561/36, v velikosti 49,00 m2,
 • parcela 1005 561/37, v velikosti 608,00 m2,
 • parcela 1005 561/38, v velikosti 810,00 m2,
 • parcela 1005 561/39, v velikosti 38,00 m2,
 • parcela 1005 561/40, v velikosti 574,00 m2,
 • parcela 1005 561/41, v velikosti 666,00 m2,
 • parcela 1005 561/42, v velikosti 50,00 m2,
 • parcela 1005 561/43, v velikosti 512,00 m2,
 • parcela 1005 561/44, v velikosti 498,00 m2,
 • parcela 1005 561/45, v velikosti 503,00 m2,
 • parcela 1005 561/46, v velikosti 411,00 m2,
 • parcela 1005 561/47, v velikosti 231,00 m2,
 • parcela 1005 561/48, v velikosti 21,00 m2,
 • parcela 1005 561/49, v velikosti 1.078,00 m2,
 • parcela 1005 561/50, v velikosti 469,00 m2,
 • parcela 1005 561/51, v velikosti 521,00 m2,
 • parcela 1005 561/52, v velikosti 545,00 m2,
 • parcela 1005 561/53, v velikosti 502,00 m2,
 • parcela 1005 561/54, v velikosti 520,00 m2,
 • parcela 1005 561/55, v velikosti 666,00 m2,
 • ki v naravi predstavljajo nezazidana stavbna zemljišča v skupni izmeri 10.652,00 m2 in so do celote v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.,

Nezazidano stavbno zemljišče skupne velikosti 10.652 m2 je po namenski rabi predvideno za individualno gradnjo stanovanjskih objektov. Zemljišče je rahlo nagnjeno in ponuja izjemen pogled na Savinjsko dolino. V neposredni bližini se nahajajo vsi potrebni komunalni priključki. Ostala infrastruktura se nahaja v mestu Prebold, ki je od zemljišča oddaljen zgolj 1 km.

Stranke obveščamo, da si DUTB pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako pa ima DUTB možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.dutb.eu/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_DUTB/

 

Iva Kozar

Številka licence: 0213902108

DUTB, d.d.
telefon:
01/42 93 834
mobitel:
+386 30 60 27 28

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje